دوفصلنامه آماد و پشتیبانی دفاعی

Ready and defensive support

دوفصلنامه آماد و پشتیبانی دفاعی یک نشریه علمی است که توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)- دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم منتشر می شود.

نشریه آماد و پشتیبانی دفاعی در موضوعات زیر آماده دریافت مقالات علمی، پژوهشی و کاربردی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران محترم می باشد

۱. فرآیندهای آمادی در حوزه های خوراک، پوشاک، تجهیزات، سلاح و مهمات

استانداردسازی و یکنواخت سازی
برآورد و پیش بینی
تامین و خرید
توزیع و مدیریت موجودی‌ها
ذخیره‌سازی و انبارداری
حفظ و صیانت اموال (کنترل اموال)
تعیین تکلیف و فروش
۲. زیرساخت های آمادی

ابنیه، ساختمان و مراکز آمادی
فناوری اطلاعات و سامانه‌ها در آمادوپش
مکانیابی و آمایش سرزمینی اماکن آمادی
ایمنی اقدامات تامینی در اقلام، تجهیزات و تاسیسات آمادی
۳. رویکردهای نوین در آماد و پشتیبانی

بهره وری
اقتصادی بودن فرآیند های آمادی
هوشمندسازی در فرآیندهای آمادی
آینده پژوهی لجستیک
معماری لجستیک آینده
۴. امنیت غذایی

شیوه های بهبود تغذیه نظامیان
تامین غذای سالم برای همه جامعه
ارائه الگوی تغذیه سالم
فرهنگ سازی غذا
۵. نگهداری و تعمیرات تجهیزات:

مدیریت دارایی‌های فیزیکی
نظام آراستگی
آمادگی یگانی تجهیزات
نت مکانیزه
۶. حمل و نقل

حمل ونقل مسافر، تجهیزات و مهمات
شیوه های ترابری نظامی
فناوری‌های نوین در حمل‌ونقل

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)