فصلنامه پژوهش های راهبردی ارتش

Army strategic research

فصلنامه پژوهش های راهبردی ارتش، با هدف ایجاد زمینه لازم برای نظریه پردازی، ارائه ایده های نو و تبادل اندیشه در زمینه امور راهبردی دفاعی- نظامی و معرفی دستاوردهای جدید پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه و ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق می باشد.

فصلنامه " پژوهش های راهبردی ارتش" بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ در ارزیابی سال ۱۴۰۱، موفق به کسب رتبه «ج» شده است.

نشریه مطالعات راهبردی دفاعی مرکز مطالعات راهبردی آجا، از صاحب نظران و پژوهشگران دعوت می نمایدکه مقالات معتبر پژوهشی و چاپ نشده خود را با موضوعات راهبردی و در محورهای ذیل در این نشریه به چاپ برسانند:

نظریه های دفاعی- نظامی فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)
تاثیر مولفه های قدرت و اقتدار ملی بر حوزه دفاعی و نظامی ارتش
نظریه پردازی در حوزه دفاعی و نظامی ارتش
آینده پژوهی، شبیه سازی و بازی جنگ ارتش
محیط شناسی دفاعی و نظامی ارتش
مدیریت منابع انسانی و تعالی سرمایه های انسانی در ارتش
الگوهای پیشرفت قدرت نظامی
نظامات، روش ها و فرهنگ سازمانی در ارتش
دکترین، اهداف و راهبردهای نظامی ارتش
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی
سامانه های آمادی، سلاح و تجهیزات ارتش
تحولات ساختاری و آمایش سرزمینی ارتش