آقای دکتر محمدحسن نامی

Dr. Mohammad Hassan Nami

دانشیار دانشگاه علوم و فنون فارابی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (347230)

26
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی