آقای دکتر احسان علی پوری

Dr. Ehsan Alipouri

استاد مدعو گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186501)

27
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی