آقای دکتر عباس علیپور

Dr. Abbas Alipour

دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181140)

50
45
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی