آقای دکتر سید یحیی صفوی

Dr. SeyedYahya Safavi

استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182722)

1
75
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی