آقای دکتر حسین صادقی

Dr. Hossein Sadeghi

دانشیار دانشکده علوم زراعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (358543)

175
57
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی