آقای دکتر علی حنفی

دانشیار اقلیم شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (380703)

26
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی