فصلنامه مطالعات عمران شهری

نشریه مطالعات عمران در سال ۱۳۹۶متناسب با نیازها، فعالیت خود را آغاز کرده است. در راستای توسعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان، اساتید و علاقه مندان به امر پژوهش، این نشریه در حوزه های تخصصی جغرافیا، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، محیط زیست شهری، شهرسازی، معماری و عمران اقدام به چاپ مقالات علمی-پژوهشی می نماید.

از کلیه پژوهشگران، دانشجویان و اساتید ایران زمین به منظور همکاری دستاوردهای علمی، مقالات و پژوهش های مستقل و استخراجی از پایان نامه  و رساله ها  به این نشریه ارسال نمایید.

محورهای نشریه :

-جغرافیا( برنامه ریزی شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، آمایش شهری، گردشگری....)

-شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای، طراحی شهری......)

-معماری(معماری، طراحی شهری، انرژی، مرمت......)

-عمران

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات