مجله مطالعات نوین حقوق و محیط زیست

Novel Studies of Law and Environment

دو فصلنامه "مطالعات نوین حقوق و محیط زیست" به‌ صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز نشریه «مطالعات نوین حقوق و محیط زیست» را به شماره‌ ثبت ۹۳۹۱۶ در تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ صادر نموده است.

دو فصلنامه «مطالعات نوین حقوق و محیط زیست» با هدف تکمیل رسالت پژوهشی به جهت پایه گرفتن و به روزرسانی دانش و فن علمی ، حقوقی ، فرهنگی در حوزه محیط زیست در سال۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز نموده است، و قصد دارد با انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشی اساتید و فرهیختگان و پژوهشگران و سهولت در مبادله علمی در زمینه های میان رشته ای حقوق و محیط زیست به فعالیت خود با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت دوفصلنامه، دستاوردهای علمی را به نحوی شایسته در اختیار علاقه مندان به موضوع قرار دهد .

حوزه های پذیرش مقالات:

محیط زیست و حقوق بشر حقوق و محیط زیست, حقوق انرژی و محیط زیست مدیریت پسماند و حقوق محیط زیست، نسل های حقوق بشری و ارتباط آن ها با حقوق محیط زیست ,حق بر آموزش محیط زیست تعهدات دولت ها در تامین حق بر محیط زیست سالم , نقش سمن ها در توسعه و نهادینه شدن حقوق محیط زیست, بیوتروریسم و حقوق بین الملل و ...