ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات حقوق

تعداد نتایج در هر صفحه

Quarterly of Legal Encyclopedias

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:فصلی

Interdisciplinary Legal Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:فصلی
شاپای الکترونیک: 1795-2717

The Journal of Modern Administrative Law Research Publication

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2717-0497
شاپای الکترونیک: 2717-0500

Journal of politics and international relation

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-564x
شاپای الکترونیک: 2717-0551

Journal of Comparative Law

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2423-7566
شاپای الکترونیک: 2423-7566

MISBAH-ul-FIQAHE

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: ‪۲۶۷۶-۴۵۸
شاپای الکترونیک: ‪۲۶۷۶-۴۵۹

The Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy

حوزه های تحت پوشش:حقوق, حمل و نقل


ترتیب انتشار:فصلی

International Media Research Letters

حوزه های تحت پوشش:حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-3825

Fares Law Research

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 0349 -27

Comparative Journal of Dadpishgan

حوزه های تحت پوشش:حقوق


ترتیب انتشار:ماهانه
شاپای الکترونیک: 2645-5765

برو به صفحه صفحه بعدی

پشتیبانی