آقای دکتر سیدباقر میرعباسی

Dr. Seyed Bagher Mirabbasi

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318377)

8
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی