آقای دکتر احسان کامرانی

Dr. Ehsan Kamrani

استاد شیلات مدیریت ذخایر آبزیان آنالیز صید-تولید و بهره برداری دانشگاه هرمزگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468749)

56
98
13
40
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی