آقای دکتر محمود بهمنی

Dr. Mahmood Bahmani

ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186363)

21
41
80
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی