رشد و نمو بافت غضروف در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAB-27-1_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1398

چکیده مقاله:

  مطالعه حاضر جهت رشد و نمو تکاملی بافت غضروف در تاسماهی ایرانی انجام پذیرفت. برای این منظور70قطعه تاسماهی ایرانی ( Acipenser persicus ) در سال 1389 شامل مراحل قبل از جذب کیسه زرده( 2 و 6روزه)،مرحلهبعد از جذب کیسه زرده(9 روزه)،قبل از رهاسازی (40روزه)، زمان رهاسازی (70روزه)، یکساله و چهار ساله از کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و شهید عباسپور رشت تهیه گردید. برای این منظوردر مراحل لاروی نمونه ها به طور کامل و در سنین بالاتر نمونه های 5 میلی متری از غضروف ستون فقرات و باله پشتی تهیه و جهت فیکس شدن درمحلول بوئن قرار داده و به آزمایشگاه بافت شناسی انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت منتقل شدند. پس از انجام مراحل روتین پاساژ بافت در نهایت از بلوکهای پارافینیبرشهایی به ضخامت 6میکرون تهیه وبرای رنگ آمیزی مقاطع بافتی از روش هماتوکسیلین-ائوزین، سافرانین O- و ورهوف استفاده گردید. پس از تهیه فتومیکروگرافهای لازم شاخص های مورفوسیتولوژی بافت غضروف، تغییرات تعداد گروههای ایزوژنیک با استفاده از نرم افزار Biocom و برحسب واحد میکرومتر با استفاده از ده میدان میکروسکوپی محاسبه و ثبت گردید. نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ نوری همه نمونه ها و الکترونی نمونه های اخذ شده از بافت غضروف تاسماهی ایرانی چهار ساله حاکی از آن بود که در تاسماهی ایرانی بافت غضروف از پریکوندریوم، کندروبلاست و کندروسیت تشکیل شده است. در شمارش و اندازه گیری مساحت سلول های غضروفی، افزایش تدریجی مساحت و کاهش تعداد سلولها با افزایش سن مشاهده گردید. همچنین مشخص گردید که در تاسماهی ایرانی غضروف ستون فقرات از نوع شفاف ( Hyaline cartilage ) و غضروف باله پشتی از نوع الاستیک ( E lastic cartilage ) می باشد.

کلیدواژه ها:

رشد و نمو تکاملی ، غضروف ، تاسماهی ایران

نویسندگان

تراب قنبری

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

رحیم عبدی

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

محمود بهمنی

نیستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت

رضوان الله کاظمی

نیستیتوتحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت