فصلنامه زیست شناسی کاربردی

Journal of Applied Biology

فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی کاربردی از پاییز ۱۳۸۸ با همکاری انجمن زیست شناسی ایران  منتشر شده است. 

بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌ها و فن‌آوری، در تاریخ ۱۳۸۹.۹.۸درجه علمی - پژوهشی به شماره ۸۹.۳.۱۱.۵۲۴۷۴ به فصلنامه زیست شناسی کاربردی  اعطا شد.

این نشریه با هدف گسترش دانش علوم زیستی وحوزه های وابسته به آن، نشر پژوهش‌های حوزه علوم  زیستی و انتشاریافته‌ها و نظریات جدید علوم  زیستی به زبان فارسی منتشر و مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات