ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر حسین صبوری

Dr. Hossein Sabouri

دانشیار دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305478)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی حسین صبوری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی حسین صبوری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات حسین صبوری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش شوری برشاخص های مرفوفیزیولوژیک ارقام برنج درشرایط کشت هیدروپونیکاولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای1388
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تناوبهای زراعی مختلف بر پایداری تولید گندم ناناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر دوره های مختلف کنترل علف هرز برروی ارقام برنج تحت شرایط خشکیهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیتروژن و کشت مخلوط برعملکرد و اجزای عملکرد گندم و نخودهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روغن نیم با محلول پرایم پلاس و الکل چرب برتعداد و وزن جوانه های جانبی توتونهمایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1390
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام برنج ایرانی برای تنش خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
7دریافت فایل PDF مقالهنقش کروموزوم 1 و 6 در کنترل ژنتیکی زیست توده و شاخص برداشت برنجاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
8دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه پیوستگی کروموزوم های 1 و 6 برای نقشه یابی صفات زراعی برنج در جمعیت برنج شاه پسند × IR28اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهواکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام برنج به کنترل علف هرز تحت شرایط خشکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ارقام برنج در شرایط کنترل علف هرز تا مرحله حداکثر پنجه زنی براساس شاخص های تحمل و حساسیتاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری ارقام متحمل برنج به تنش خشکی در منطقه گنبداولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پیشینه کشت های مختلف بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان در شمال شرقی استان گلستاناولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرکم آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف برنج هوازی درنیک شهرششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهاثرات مقادیر مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول و دما بر خصوصیات جوانه زنی سویادومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین دماهای کاردینال و ساعات بیولوژیک مورد نیاز برای جوانه زنی با استفاده از رگرسیون غیر خطی در برنج رقم هاشمیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما و پتانسیل اسمزی بر مؤلفه های جوانه زنی در گلرنگدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثربرش و کود نیتروژن برتکثیر غیرجنسی گونه Sorghum halepens L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برش و کودنیتروژن برپنجه زنی گونه Sorghum halepens L.اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
19دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه Trifolium pratens و Sanguisorba minorاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
20دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش شوری بر ویژگیهای رشدی گونه sanguisorba minor در مرحله گیاهچهاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
21دریافت فایل PDF مقالهاثرات میزان تقسیط کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبریدیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی ژنتیکی صفات زراعی برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتشخیص نواحی کروموزومی کنترل کننده تحمل به تنش اسمتیک خشکی دربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد دانه درجمعیت برنج غریب×خزربا استفاده ازشاخصهای گزینشییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبرآورداثرژنهای صفات مهم زراعی درجمعیت برنج ایرانی غریب ×خزریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی اجزای عملکرد و صفات زراعی برنج با استفاده ازروش QTL mappingیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازشاخصهای گزینشی چندگانه برای انتخاب بهترین خانواده های f3 برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات خوشه دربرنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژنتیکی خصوصیات فیزیکی دانه برنج با استفاده از لاینهای نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرودسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
30دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژنهای کنترل کننده محتوای پروتئین و درجه حرارت ژلاتینه شده دانه برنج در نوترکیب عنبربو × سپیدرودسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیرتاریخ کاشت برعملکردو اجزاء عملکردارقام مختلف جو درمنطقه گنبدکاووسدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین صفات موثربرعملکردبرنج با استفاده ازتجزیه و تحلیل های چندمتغیرهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک وعملکرددانه درخانواده های F3 جمعیت برنج شاه پسند×IR28دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات درارقام جو با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیرهدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهنقش صفات موثربرعملکرددراقام برنج بومی خارجی و اصلاح شده برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثرنیتروژن و الگوی کاشت گندم ونخود برعملکردواجزای عملکرد نخوددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دانه درصد پروتئین و عملکردپروتئین درکشت مخلوط گندم و نخود با مصرف مقادیر مختلف نیتروژندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت ژنوتیپهای مختلف توتون بر اساس نشانگرهای AFLP با استفاده از نرم افزار GGT: Graphical Genotypesدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام گندم با استفاده از تجزیه و تحلیلهای چند متغیرهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل ژنوتیپ x محیط بر عملکرد دانه ارقام برنج تحت شرایط نرمال و خشکیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش گرمایی بر خصوصیات زراعی جواولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
42دریافت فایل PDF مقالهتجزیه مدل AMMI عملکرد دانه ژنوتیپ های برنج تحت شرایط محیطی نرمال و خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپهای برنج به تنش خشکیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل سطح برگ توت سفید (Marus alba) با استفاده از اندازه گیری خطیاولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور1392
45دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادیریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا رقم کتولدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
46دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبی تکننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتولدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرتدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
48دریافت فایل PDF مقالهتأثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفهدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
49دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی ارقام برنج ایرانی در سطوح مختلف پتانسیل اسمزی حاصل از سوربیتول بر اساس تجزیه خوشه ای و توابع تشخیص خطی فیشردهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
50دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهینه آبیاری و تعیین صفات موثر بر عملکرد برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
51دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ژنوتیپ های قدیمی و جدید جودومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
52دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کریم در شرایط دیم منطقه گنبدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهمترین صفات تعیین کننده عملکرد ارقام مختلف برنج در شرایط نرمال و تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی QTL های کنترل کننده برای پارامترهای جوانه زنی تحت تنش اسمتیک ناشی از مانیتول در برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی های مرتبط با صفات خوشه در جمعیت F8 برنج ایرانی (Oryza sativa L.) تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی بین ریز ماهواره ای (ISSR)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
58دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف سویاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
59دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپهای سویاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
61دریافت فایل PDF مقالههمبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه در ارقام برنج در سه تراکم کاشتهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
62دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک نخود محلی نیشابوراولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
63دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تراکم، زمان آبیاری و اسید هیومیک بر درصد پروتئین، عملکرد دانه و عملکرد پروتئین در نخود محلی نیشابوراولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای کارایی استفاده از سیستم استنتاج نروفازی( ANFIS) و شبکه عصبی مصنوعی MLP در پیش بینی میزان تولید محصولات غذاییسومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی1393
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های جوانه زنی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تنش خشکی با استفاده از روابط درون یابی خطیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای جوانه زنی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش اسمتیک با استفاده از رگرسیون خطیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات موثر در عملکرد در ارقام مختلف ذرت با استفاده از روشهای چند متغیره آماریاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
68دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی لاینهای مختلف ذرت با استفاده ازصفات مورفولوژیکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از صفات مورفولوژیکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
70دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اجزاء تعیین کننده عملکرد دانه با استفاده از تجزیه های چند متغیرهاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
71دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عدد کروموزومی دو گونه تمشک (Rubus L.) در ایراناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کروموزومی و کاریوتیپ گونه دارویی تمشک Rubus sanctus Schreber در ایراناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی تشریحی ساقه و دمبرگ گونه های Rubus زیرجنس Rubus در ایراناولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
74دریافت فایل PDF مقالهردیابی ژنهای کمی کنترل کننده صفات فیزیکی دانه برنج با استفاده از جمعیت برنج ایرانی شاهIR28 × پسهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
75دریافت فایل PDF مقالهتجزیه برای کیفیت شیمیایی برنج - QTLهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
76دریافت فایل PDF مقالهIR28 × ساختار ژنتیکی صفات فیزیکی مرتبط با دانه برنج پس از پخت در جمعیت برنج شاهپسندهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
77دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات زراعی برنج در شرایط تنش خشکیInclusive Composite Interval Mapping با استفاده از روشهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
78دریافت فایل PDF مقالهIR28 × مکان یابی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در جمعیت برنج شاهپسندهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره در ژنوتیپهای برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر ریزماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
81دریافت فایل PDF مقالهتعیین گروههای هاپلوتایپی QTL کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم 2 برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف جو با استفاده از نشانگر AFLPهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مهمترین نشانگرهای AFLP مرتبط با تحمل به تنش غرقابی در جو با استفاده از تجزیه تابع تشخیصهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی نشانگرهای ریز ماهواره ناحیه QTL کنترل کننده تحمل به خشکی در برنج هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع هاپلوتایپی ژنوتیپ های برنج برای نشانگرهای متصل به QTL بزرگ اثر تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
86دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی- مولکولی دیمانسیون دانه در جمعیت رگه های نوترکیب برنج با استفاده از روش نقشه یابی فاصله ای چندگانههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به مکان ژنی کنترل کننده تحمل به خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج با استفاده از نشانگرمولکولی ریزماهوارهشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
89دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ISSR برای صفات زراعی در ژنوتیپ های برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
90دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای صفات ریشه برنج در شرایط تنش خشکیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
91دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی صفات ریشه در شرایط هیدروپونیک تحت تنش خشکیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش لاین های مختلف برنج حاصل از تلاقی اهلمی طارم x ندا تحت تنش شوری در مرحله گیاهچه ایشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان فنل، نشاسته و پرولین در گیاهچه های برنج تحت تنش شوریشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات مورفولوژیک لاین های برنج ایرانی تحت تنش شوری در مراحل رویشیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مواد ضد تنش (گلیسین،پرولین،اسیدسالسلیک) درمدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oriza sativa) پس ازپنجه زنیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژنوتیپ های برنج هوازی و ایرانی از نظر خصوصیات جوانه زنی با استفاده از تجزیه تابع تشخیصهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
97دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مورفولوژی گرده جنس تمشکRubus L. در ایراندومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
98دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مورفولوژی هسته تمشک Rubus L. در ایراندومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
99دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع کرک در گونه های جنس Rubus L شمال ایراندومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
100دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل گیاهچه های برنج به تنش خشکی در کشت هیدروپونیکاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی زراعی گیاهچه های برنج در شرایط تنش خشکیاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
102دریافت فایل PDF مقالهنقش miR-124 در سرطان پروستاتدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
103دریافت فایل PDF مقالهروش های درمانی جدید سرطان با mir-34aدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
104دریافت فایل PDF مقالهاثر پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی بر عملکرد میرها در انواع سرطان هادومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
105دریافت فایل PDF مقالهبیماری شیزوفرنی: مروری بر ژن های کاندیدای درارتبط با بیماری شیزوفرنیدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
106دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل بازدارندگی ترشحات ریشه ای حاصل از علف هرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت وجو لخت بر گندم رقم گنبددومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
107دریافت فایل PDF مقالهاستخراج ترشحات ریشه ای علفهرز یولاف وحشی، گندم کوهدشت و جو لخت با استفاده از روشآبکشت و ارزیابی توان دگرآسیبی آنها بر گندم رقم دورم دهدشتدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
108دریافت فایل PDF مقالهزیست سنجی ترشحات ریشه ای حاصل از برخی از گیاهان زراعی و علف هرز یولاف وحشی بر جورقم خرمدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
109دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره متانولی علف هرز Alisma plantago aquatic بر صفات فیزیولوژیکی و ثانویه فنلکل برنجکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی صفات مورفولوژیکی برنج تحت تیمار غلظتهای مختلف ترکیبات فنلی حاصل از علفهرز قاشقواش Alisma plantago aquatic در مرحله رشد رویشیکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
111دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ترکیبات فنلی حاصل از عصاره علف هرز سوروف (Echinochlea crus-galli L.) بر جوانهزنی و رفتارهای سیتوژنتیک برنجکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات عملکردی 115 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده از روشهای آماری چند متغیرهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف گندمدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
114دریافت فایل PDF مقالههمبستگی بین صفات مرتبط با عملکرد ژنوتیپ های مختلف جودومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
115دریافت فایل PDF مقالهروابط بین صفات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در جو با استفاده از روش های آماری چند متغیرهدومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1395
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ترکیب کود نیتروژن و ورمیکمپوست بر عملکرد غده و پروتئین غده سیبزمینیاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
117دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ورمی کمپوست و نیتروژن بر تعداد غده، وزن غده و عملکردبوته سیبزمینی ( Solanum tuberosum )اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی دو گونه مرتعیکنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی1394
119دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات عملکردی و اجزای آن در 116 ژنوتیپ مختلف گندم با استفاده ازروشهای آماری چند متغیرهچهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1395
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپهای مختلف جوچهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1395
121دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ژنی کنترلکننده صفات کمی (QTL )خصوصیات دانه جوچهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1395
122دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین صفات زراعی در ژنو تیپ های مختلف گندمچهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار1395
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سندرم حذف 22q11.2 و بیماری شیزوفرنیسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
124دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنجسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
125دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مربوط به روزنه مرتبط با تحمل به خشکی در گیاهچه های برنجسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
126دریافت فایل PDF مقالهرابطه عملکرد با خصوصیات سنبله در جوکنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی1395
127دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین عملکرد دانه و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های جو از طریق آمار چند متغیرهکنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی1395
128دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روش های مختلف آبیاری و پلیمر بر صفات مورفولوژیکی برنج رقم هاشمیکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
129دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روش های مختلف آبیاری و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمیکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
130دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر کود نیتروژن در فرآیند انتقال مجدد و عملکرد ژنوتیپهای جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووسچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
131دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر کود نیتروژن در عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای جو در شرایط دیم منطقه گنبد کاووسچهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط بین صفات عملکردی جو زراعی دو و شش ردیفه با استفاده از روشهای آماری چند متغیرهکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
133دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی صفات عملکردی ژنوتیپ های مختلف جوکنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی1395
134دریافت فایل PDF مقالهEpidemiological Analosis In Neuroblastoma Patients In Mashhad From 1387-1394دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن1395
135دریافت فایل PDF مقالهلاتین QTL های موثر بر تحمل به شوری در مرحله زایشی برنجاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
136دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژن های تحمل به شوری در مرحله رویشی برنجاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
137دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ژن های ارتفاع بوته و ویژگیهای ریشه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکیکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
138دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژنهای مرتبط با دانه در لاین های نوترکیب برنج ایرانی تحت شرایط غرقاب و تنش خشکیکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
139دریافت فایل PDF مقالهLocating gene-related seeds in recombinant lines of Iranian rice under flood conditions and drought stressکنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی1397
140دریافت فایل PDF مقالهنقش انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در میزان عملکرد ارقام گندم فلات، زاگرس،کوهدشتدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
141دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت و انتقال مجدد مواد در ارقام گندمدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
142دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر کودهای مختلف بر عملکرد دانه کلزا در شمال شرق استان گلستاندومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انواع کود بر عملکرد روغن دانه کلزا رقم هایولا 50 در شرایط اقلیمی گنبدکاووسدومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست1398
144دریافت فایل PDF مقالهمالتیپل اسکلروزیس و گیرنده تیروزین کیناز TAMهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
145دریافت فایل PDF مقالهعملکرد پروتئین گیرنده تیروزین کیناز TAM و بیماری های مرتبط با آنهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
146دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رشد هتروتروفیک گیاهچه (نمو گیاهچه) ارقام گندم در پاسخ به تنش غرقابیهشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی غذای سالم از مزرعه تا سفره1399

مقالات حسین صبوری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهغربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیتنواحی کنترلی ژن متالوتایونین جودوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1391
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر انواع مختلف کنترل کنندههای جوانه جانبی بر کمیت و کیفیت برگ توتون Nicotiana tabacum Lدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
3دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی در تناوب گندم-گندم و چغندرقند-گندمدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1394
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ مایکوریزا و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم روی خصوصیات رشدی وعملکرد سویا در سطوح مختلف کود فسفردوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1395
5دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر پیش تیمار اسید سالیسیلیک و عم قهای مختلف کاشت بر سبزشدن و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه عدسدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1394
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند بهبود عملکرد دانه ی جو دیم در طی نیم قرن اخیر در استان گلستانفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1395
7دریافت فایل PDF مقالهانتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در برنجفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهانتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنجفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رقابت در کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum) و نخود زراعی (Cicer arietinum) تحت تاثیر نیتروژنفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1394
10دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به تنش های خشکی و شوری درمرحله جوانه زنی برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط مکا نهای ژنی کنترل کننده برخی از صفات مهم مورفولوژیک توتون بااستفاده از نشانگرهایAFLP در وضعیت تنش اسمزیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالههمخوانی گروه بندی رقم ها و رگه های پیشرفته سویا با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره و شاخص های تحمل به تنش خشکی در دو منطقه رشت و گنبدکاووسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای آگاهی بخش مرتبط با صفات ریشه برنج در مراحل اولیه رشد در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه ارتباطفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد برنجدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1395
16دریافت فایل PDF مقالهنقشه یابی صفات سنبله و دانه با استفاده از خانواده های F3 و F4 حاصل از تلاقی بیچر× کویر در جوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
17دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی-مولکولی ابعاد دانه برنج در جمعیت لاین های نوترکیب تلاقی عنبربو × سپیدرود با استفاده از نشانگرهای SSR و AFLPفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریز ریخت شناسی هسته تمشک Rubus L زیرجنس Rubus Lدر شمال ایرانفصلنامه زیست شناسی کاربردی1397
19دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین شاخص های گزینش در لاین های جهش یافته برنج در شرایط متفاوت رطوبتیفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی محتوی متابولیتی و فعالیت آنتی اکسیدانی اندام های مختلف علف هرز مهاجم نیلوفر پیچ (Ipomoea tricolor Cav.) در مزارع گنبد کاووسمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1398
21دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of water pollution from rice cultivation using Nitrogen fertilizer in North of Iranمجله تحقیقات منابع انسانی1398
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های آبیاری و محلول پاشی عناصر غذایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم کشوریمجله تولید گیاهان زراعی1397
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و گروهبندی ارقام و لاین های سویا در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از روش های چند متغیره آماری در دو منطقه رشت و گنبد کاووسمجله تولید گیاهان زراعی1395
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و انتخاب لاین های جهش یافته برنج بر اساس شاخص های تحمل به خشکیمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
25دریافت فایل PDF مقالهOur Sense of Identity: “Who am I?” Gender and Cultural Studiesمجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت.1398
26دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جودوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1398
27دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در خانواده های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSRفصلنامه زیست شناسی کاربردی1397
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش های خشکی و شوری بر ویژگی های جوانه زنی، کربوهیدرات محلول و پرولین گیاه Atriplex halimusفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهGenetic Structure of Salinity Tolerance in Rice at Seedling Stageمجله منابع ژنتیک1398
30دریافت فایل PDF مقالهChromosome Numbers and Karyotypes of Four Species Rubus L. from North of Iranمجله منابع ژنتیک1398
31دریافت فایل PDF مقالهGenetic Diversity and Association Analysis of Rice Genotypes for Grain Physical Quality Using iPBS, IRAP, and ISSR Markersمجله منابع ژنتیک1397
32دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای دخیل در تحمل شوری در جمعیعت برنج ایرانی در مرحله جوانه زنیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری، عملکرد دانه، اجزای عملکرد و نشانگرهای مولکولیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1398
34دریافت فایل PDF مقالهتنوع هاپلوتایپی QTL مرتبط با تحمل به خشکی روی کروموزوم شماره 2 برنجدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1397
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد زیولیت و پتاسیم بر برخی از صفات و عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) در مدیریتهای مختلف آبیاریدو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهAllelic diversity and association analysis for grain quality traits in exotic rice genotypesدوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان1397
37دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط مکان های ژنی کنترل کننده صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکیفصلنامه زیست شناسی کاربردی1398
38دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های کمی کنترل کننده محتوای کلروفیل در شرایط نرمال و تنش شوری در گیاهچه های برنج و مقایسه روش های مختلف مکان یابی QTLفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
39دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط نشانگرهای پیوسته با QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در تعدادی از لاین ها و ارقام برنجفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
40دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات اگرو مورفولوژیک گیاه جو در شرایط نرمال و تنش کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در ژرم پلاسم برنج خارجی با استفاده از تکنیک گرافیکی GGE biplot در شرایط غرقاب و تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
42دریافت فایل PDF مقالهتغییرهای آللی، تجزیه ارتباط و تنوع هاپلوتایپی برای نشانگرهای ریزماهواره ی پیوسته به QTLهای مرتبط با تحمل به خشکی در جوفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
43دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در گنبد کاووسفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
44دریافت فایل PDF مقالهردیابی QTLهای کنترل کننده صفات با تحمل به کمبود فسفر در لاین های خالص برنج (Oryza sativa L.) ایرانی در مرحله گیاهچه ایفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید هیومیک، تراکم و آبیاری تکمیلی بر صفات کمی و کیفی نخود (Cicer arietinum L.) محلی نیشابورفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ژنوتیپ ها و ارقام برنج (Oryza sativa L.) هوازی و ایرانی ازنظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
47دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای AFLP مرتبط با صفات تحمل به تنش غرقابی در جوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
48دریافت فایل PDF مقالهردیابی مکان های ژنی مرتبط با مولفه‌های جوانه‌زنی برنج در تنش اسمتیک خشکیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
49دریافت فایل PDF مقالهتجزیه مولکولی صفات مرتبط با رشد رویشی برنجفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
50دریافت فایل PDF مقالهساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شورینشریه زیست شناسی گیاهی ایران1398
51دریافت فایل PDF مقالهجوانهزنی و نمو گیاهچه گندم در پاسخ به تنش غرقابیدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1398
52دریافت فایل PDF مقالهqGW، یک QTL پایدار و بزرگ اثر برای افزایش وزن دانه برنج (Oryza sativa L)مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی در مرحله زایشی در شرایط نرمال و شوریمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
54دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل‌های حاوی اطلاعات در کنترل صفات برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی‌‌مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1397
55دریافت فایل PDF مقالهمکان‌یابی QTLهای مربوط به خصوصیات سنبله با استفاده از خانواده‌های 3F و 4F جو حاصل از تلاقی بادیا × کومینومجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1395
56دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی در لاین‌های اینبرد نوترکیب برنج با استفاده از شاخص‌‌های تحمل به تنشمجله به زراعی نهال و بذر1398
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات زراعی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) در شرایط آبیاری غرقاب و زیرسطحیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1398
58دریافت فایل PDF مقالهStudy of antioxidant defense genes expression profile pattern of rice (<i>Oryza sativa</i> L.) cultivars in response to drought stressژنتیک و اصلاح نژاد ایران1398
59دریافت فایل PDF مقالهDiallel analysis of some important Morpho-Phenological traits in bread Wheat (<i>Triticum aestivum</i> L.) crossesژنتیک و اصلاح نژاد ایران1398
60دریافت فایل PDF مقالهGenetic Structure of Wheat (Triticum aestivum L.) Grain Characteristics by Using Image Processing and Generation Mean Analysis Techniquesمجله منابع ژنتیک1399
61دریافت فایل PDF مقالهQuantitative Genes Controlling Chlorophyll Fluorescence Attributes in Barley (Hordeum vulgare L.)مجله منابع ژنتیک1400
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری در گیاهچههای لاینهای نوترکیب برنج ایرانیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
63دریافت فایل PDF مقالهاهمیت صفات اگرو-مورفولوژیک در شرایط آبیاری تکمیلی به عنوان معیارهای انتخاب در بهنژادی گندم بهارهفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1399
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کود زیستی نیتروکسین و ورمیکمپوست بر بهبود عملکرد کمی گیاه دارویی همیشه بهار (.Calendula officinalis L)دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1398
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنجفصلنامه علوم آب و خاک1388
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانیفصلنامه علوم آب و خاک1387
67دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت برای عملکرد دانه و خصوصیات وابسته برنج در دو آرایش کاشتفصلنامه علوم آب و خاک1384
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه های تمشک (.Rubus spp) در استان گلستان با استفاده از نشانگر AFLPتاکسونومی و بیوسیستماتیک1398
69دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آناتومی گونه های Rubus زیرجنس Rubus در ایرانتاکسونومی و بیوسیستماتیک1395
70دریافت فایل PDF مقالهشناسایی آلل های ریز ماهواره حاوی اطلاعات برای ژن های کنترل کننده مولفه های جوانه زنی در برنج تحت شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1399
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری عملکرد دانه لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان براساس روش امیمجله پژوهش های تولید گیاهی1394
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری بر سرعت، طول دوره پر شدن دانه و محتوای نسبی آب برگ سه رقم برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به شوری در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ایرانیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
74دریافت فایل PDF مقالهتجزیه علیت برای عملکرد دانه و خصوصیات وابسته برنج در دو آرایش کاشتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1384
75دریافت فایل PDF مقالهتعیین رقم و تاریخ کشت ایده ال گندم دیم (Triticom aestivum L.) منطقه گنبد کاووس با استفاده از تکنیک GGE بای پلاتدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1397
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های گردو (Juglans regia L.) با نشانگرهای مورفولوژیک دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1395
77دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد سویا در شرایط دیم با استفاده از سیستم استنتاج نروفازی (ANFIS)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
78دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد محصول کلزادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1392
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تناوب های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم نان رقم دریادوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
80دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مرتبط با تحمل به شوری در گیاهچه های برنج به روش لاین × تستردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1390
81دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTL های برخی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
82دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکان های ژنی مرتبط با تحمل به تنش خشکی در لاین های نوترکیب برنج ایرانیمجله بیولوژی کاربردی1399
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTLهای کنترل کننده صفات زراعی در جمعیت حاصل از تلاقی ارقام بومی و موتانت برنج رقم طارممجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
85دریافت فایل PDF مقالهگزینش صفات اگرومورفولوژیک مرتبط با عملکرد گندم بهاره در شرایط دیم به عنوان شاخص های انتخابفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
86دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های کمی کنترل کننده متابولیت ها در گیاهچه های برنج تحت تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
87دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکان های ژنی موثر بر مولفه های جوانه زنی در جمعیت لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج ایرانی (. Oryza sativa L) تحت تنش های خشکی و شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
88دریافت فایل PDF مقالهایجاد تنوع به وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانتفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط غرقاب و خشک بر ظهور نواحی ژنی کنترل کننده صفات گیاهچه های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از نشانگرهای SSRمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1400
90دریافت فایل PDF مقالهردیابی مکان های ژنی کنترل کننده متابولیت های ثانویه در جو (.Hordeum vulgare L) تحت شرایط تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
91دریافت فایل PDF مقالهمطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
92دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های برنج در مرحله گیاهچه ایفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
93دریافت فایل PDF مقالهگزارش علمی کوتاه: مطالعه واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپ های خارجی و داخلی برنج به تنش شوریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1392
94دریافت فایل PDF مقالهاثر غنی سازی گندم با استفاده از محلول پاشی روی و آهن بر صفات کیفی و کمی در مراحل مختلف رشدیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1400
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر رشد و عملکرد Datura stramonium L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1400
96دریافت فایل PDF مقالهاثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام توتون دسته بارلی و ویرجینیا با استفاده از چند شکلی طولی قطعات تکثیریفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسم های گندم با استفاده از صفات مورفوفنولوژیکپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
99دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین شاخص های تحمل به تنش خشکی و روش استفاده از آنها در برنامه های غربالگری گندمپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1399
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کیتوزان بر الگوی بیان برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی در گندم آلوده به بیماری سفیدک پودریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
101دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژرم پلاسم برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
102دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در نسل های جو حاصل از تلاقی بادیا × کویر با استفاده از روش های آماری چند متغیره پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1398
103دریافت فایل PDF مقالهپاسخ لاین های نوترکیب برنج ایرانی (Oryza sativa L.) به تنش شوری در مرحله گیاهچهپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
104دریافت فایل PDF مقالهروابط همبستگی و تجزیه علیت برخی صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
105دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTLهای مرتبط با تعدادی از خصوصیات مورفولوژیکی ژنوتیپ های برنج تحت تنش کمبود نیتروژن پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
106دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و مولکولی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های برنجپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
107دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ساختار ژنتیکی تحمل به سرما در لاین های نوترکیب برنج ایرانیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1397
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دانه ژنوتیپ های جو با استفاده از تجزیه اثر اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب پذیر (AMMI)پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد ارقام و لاین های پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه GGE بای پلات پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
110دریافت فایل PDF مقالهاعتبارسنجی نشانگرهای منتخب تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های سویا در شرایط نرمال و تنش خشکی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
111دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های کنترل کننده صفات گیاهچه ای در جمعیت نوترکیب برنج ایرانی تحت تنش خشکیپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1396
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در ارقام برنج (Oryza sativa L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای SSR پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گندم بهاره پاییزه شمال ایران با استفاده از نشانگر ISSR پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
114دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی سویا (Glycine max) با استفاده از نشانگرهای ISSRپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
115دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشان گرهای SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرماپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
116دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTLهای کنترل کننده صفات مرتبط با کیفیت پخت و تبدیل در یک جمعیت F۲:۴ برنج پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1394
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی مرحله گیاهچه ای و شناسایی معیارهای مناسب انتخاب یک جمعیت در حال تفرق برنج (Oryza sativa L.) در شرایط تنش شوریپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1392
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی وراثت پذیری و نوع عمل ژن های کنترل کننده صفات مختلف کلزای بهاره به روش تجزیه دای آللپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1400
119دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های خویش آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) ایرانی به تنش شوری در مرحله رویشیفصلنامه تحقیقات غلات1398
120دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTL های مرتبط با ویژگی های ریشه و اندام هوایی برنج در لاین های نوترکیب حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود تحت تنش خشکیفصلنامه تحقیقات غلات1396
121دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های زراعی و وحشی جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLPفصلنامه تحقیقات غلات1395
122دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووسفصلنامه تحقیقات غلات1395
123دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی و بررسی تمایز بین برنج های هوازی و ایرانی از نظر تحمل به تنش اسمزی در مرحله جوانه زنیفصلنامه تحقیقات غلات1394
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی و هاپلوتایپی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به خشکی در کروموزوم شماره نه برنجفصلنامه تحقیقات غلات1394
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و ارتباط آنها با صفات مرفولوژیک مرحله گیاهچه ای تحت شرایط نرمال و تنش خشکیفصلنامه تحقیقات غلات1394
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار جمعیت و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLPفصلنامه تحقیقات غلات1393
127دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نظام های تناوب زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووسفصلنامه تحقیقات غلات1392
128دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط نشانگرهای مولکولی پیوسته با QTLهای بزرگ اثر Saltol و SKC۱ و صفات مرتبط با تحمل به شوری در ارقام برنجفصلنامه تحقیقات غلات1392
129دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووسفصلنامه تحقیقات غلات1391
130دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی واکنش سرعت جوانه زنی ژنوتیپ های مختلف برنج نسبت به دمافصلنامه تحقیقات غلات1391

طرح های پژوهشی حسین صبوری

تاریخ ایجاد رزومه: 20 آبان 1400 - تعداد مشاهده 85 بار

نمودار سالانه مقالات حسین صبوری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حسین صبوری


به اشتراک گذاری صفحه حسین صبوری

کلیدواژه های مهم در مقالات حسین صبوری

پشتیبانی