آقای دکتر حسین صبوری

Dr. Hossein Sabouri

دانشیار دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305478)

157
157
2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی