پایش علمی در استان گلستان

199کنفرانس41ژورنال
31,374سند علمی
30مرکز علمی
8نشست468پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان گلستان
بررسی نقش کیفیت خدمات الکترونیکی ، ارتباط با مشتری و اعتماد به برند در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملی شعبات شهرستان گنبد کاووس)Helicobacter pylori cagA and vacA proteins through affecting on PI۳K/AKT and Ras signaling pathways can induce gastric cancer: In silico studyBordetella pertussis CyaA toxin through regulating RHO GTPases pathway in human can cause whooping cough: In silico studyAn In silico analysis to study the molecular host-microbe in Brucella melitensis infection: inhibition of immune responses by inactivation of GSK۳βSolvent extraction of Lactobacillus plantarum supernatant compounds and investigation of its antibacterial effectsAn In silico analysis to study the molecular host-microbe in tuberculosis infection: disturb the immune system by interacting with CXCR۸ and TLR۲Non-Photosynthetic Roles of Cyanobacterial Phytochromes in Spirulina (Arthrospira platensis), as Affected by Different Light ColorsPhenotypic detection of efflux pump in Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus isolates from burn wound infectionGastrointestinal microbiota as a double-edged sword for gastrointestinal cancerDrug-Resistance Phenotypes of Uropathogenic Escherichia coli Isolates: A Retrospective StudyAssessment of Antibacterial effects of Silybum marianum extracts on Extensively drug-resistant Acinetobacter baumanniiمطالعه و تحلیل نقش مایه انسانی بر روی قطعه ای سفالی از تپه بلوچ نیشابوررابطه ی اقدام پژوهی با رشد و توسعه ی حرفه ای معلمان در مدرسهطراحی شبکه زنجیره تامین پایدار پنبه تحت شرایط عدم قطعیت؛ مطالعه موردیتاثیر محافظه کاری بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کیفیت حسابرسیمسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم)
کنفرانس های استان گلستان
شهرداری های استان گلستان
مراکز علمی استان گلستان
نشست های استان گلستان