ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای بابک ربیعی

Babak Rabiyee

استاد، دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184934)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد، دانشگاه گیلان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی بابک ربیعی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد، دانشگاه گیلان

سمتهای علمی و اجرایی بابک ربیعی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات بابک ربیعی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمحلول پاشی متانول راهکاری جدید جهت افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهشناسایی QTL های کنترل کننده ابعاد دانه در جمعیت 2F حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانیچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه لینکاژی نشانگرهای SSR و مکان یابی QTLهای کنترل کننده زمان رسیدگی در یک جمعیت F2 برنجچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه QTL صفات وزن پیله و وزن قشر پیله کرم ابریشم Bombyx mori به روش مکان یابی فاصله ای مرکبدومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهبراورد پارامترهای ژنتیکی کنترل کننده زمان گلدهی درگوجه فرنگی با استفاده از تجزیه میانگین نسلهاششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای ژنتیکی عملکرد و کیفیت میوه در گوجهفرنگیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهاثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکردواجزای عملکردکلزا Brassica napus L به عنوان کشت دوم درشالیزاریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردوکیفیت ماده ی موثره ماریتیغال دراستان گیلانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف مکمل های کود آلی برخصوصیات تبدیل و محتوای آمیلوز دو رقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کم آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ذرت سیلویییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهاثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزا به عنوان کشت دوم دراراضی شالیزارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی هتروزیس برخی صفات گیاهچه ای برنج درخزارنه و همبستگی آنها با صفات گیاه بالغیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی درتوتونهای ویرجینیا ازطریق روشهای آماری چندمتغییرهیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در برنج Oryza sativa L با استفاده از نشانگرهای مولکولیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موتاسیون old101 بر جوانهزنی بذرهای موتانت و بیان ژن GST1 و FRY1 در واکنش به تنش سرما در آرابیدوپسیسسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام بومی و اصلاح شده و انتخاب ارقام برتر برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
17دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر شاخص برداشت روغن،مراحل مرفولوژیکی رشد و برخی از صفات مهم زراعی کلزا( Brassica napus L.)رقم هایولا 401دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی 9 لاین برنج با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSRدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی هتروتیک لاینهای برنج با استفاده از نشانگرهای SSR و ارتباط آن با تظاهر هیبریدهای حاصلهدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عطر دانه در ارقام برنجدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات فنوتیپی گیاهان جهشیافتهold 101 در واکنش به تنش سرما درآرابیدوپسیس .(Arabidopsis taliana)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهاثرات فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای نشایی (Brassica napus L.) به صورت کشت دوم در اراضی شالیزارینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ برنجنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی درهشت رقم برنج با استفاده از تجزیه لاین × تسترنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات کمی در دورگ های حاصل از تلاقی دی آلل در برنج F1دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
26دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی ژنوتیپهای برنج در شرایط تنش خشکی در مرحله زایشی با استفاده از روش تجزیه خوش های با حداقل واریانس wardدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط بین صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در برنج تحت شرایط خشکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
28دریافت فایل PDF مقالهنشانمند کردن ژنهای Rf با استفاده از تجزیه کلاس مغلوب و غالب در برنجدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
29دریافت فایل PDF مقالهتجزیه به عامل صفات مرفولوژیکی هیبریدهای ذرت دانه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهتجزیه همبستگی بین صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در سویادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهاثر عمق آب و غلظت علف کش تیوبنکارب بر رشد رویشی برنج رقم هاشمیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در منطقه رشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی (Arachis hpoGaea L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش شوری بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی برنج (Oryza sativa L) در مرحله گیاهچه ایدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهاثر ایندول استیک اسید و کاینتین بر بهبود کیفیت تحمل به تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهنقش کاربرد خارجی IAA و کاینتین بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک برنج تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عمل ژن ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم کمی و کیفی توتون از طریق تجزیه میانگین نسل هاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با عملکرد دانهاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمان و تراکم کشت گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) در استان گیلانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج Oryza sativa L با استفاده از صفات مورفولوژیک و کیفیاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از ارقام برنج به بیماری بلاست با استفاده از نشانگرهای اختصاصی ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومتاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
42دریافت فایل PDF مقالهNCBI در دو رقم برنج ایرانی با توالی ژنومی موجود در waxy مقایسه توالی قطعه راهنمای ژنهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با جوانه زنی در برنج با استفاده از تجزیه میانگین نسل هاشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات بابک ربیعی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ترکیب پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین های خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دای آلل ناقصفصلنامه علوم باغبانی ایران1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان و زمان مصرف کود نیتروژنی بر کمیت و کیفیت محصول دو رقم هویج (Daucus carota L.)فصلنامه علوم باغبانی ایران1391
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی چند ترکیب کلسیمی طی مراحل مختلف رشد بر برخی خصوصیات کیفی میوه سیب رقم ‘فوجی’فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه ارقام کلزاBrassica napus L.با استفاده از آزمون های بنیه بذرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبرآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی در ژنوتیپ های برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهنشانمند کردن ژن های برگرداننده باروری بوسیله تجزیه کلاس مغلوب در برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی بین عملکرد دانه و اجزای آن در هیبریدهای ذرتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتبط با کیفیت دانه در ارقام برنج فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فراوانی آللی و چندشکلی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کنترل کننده کیفیت دانه در برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
12دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل چندمتغیره برای صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن درارقام بومی و اصلاح شده برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف مکمل های کودآلی برعملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن وخصوصیات تبدیل دورقم برنج Oryza sativa L.فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مکا نهای ژنی کنترل کننده عملکرد و اجزای عملکرد دانه در برنجOryza sativa Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به تنش های خشکی و شوری درمرحله جوانه زنی برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با کیفیت ظاهری وپخت درارقام مختلف برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برعملکردوکیفیت علوفه شش رقم ذرت علوفه ای درشهرستان رشتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهتجزیه لاین ×تستربرای صفات عملکردواجزای عملکرد درتعدادی ازلاین های برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهترکیب پذیری عمومی و خصوصی ارقام برنجOryza sativa L برای خصوصیات فیزیکی و کیفیت تبدیل شلتوکفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع دورگ های جدید ذرت دانه ای برای صفات کمی و ساختار ظاهریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبریددو فصلنامه کشاورزی1386
22دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اثرهای ژنیو وراثت پذیری برخی از ویژگی های کمی در گوجه فرنگی با استفاده از روش تجزیه میانگین نسل هامجله علوم و فنون باغبانی ایران1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کروموزوم های شماره 1 و 5 بز مرخز برای مکان یابی QTL های موثر بر وزن بدنفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
24دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان غرقاب و کاربرد علف کش بر کارایی تیوبنکارب در شالیزارمجله تولید گیاهان زراعی1394
26دریافت فایل PDF مقالهتغییرات شاخص های رشد و برداشت روغن کلزا (رقم هایولا ۴۰۱) در غلظت ها و زمان های متفاوت محلول پاشی کود نیتروژن مکملدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
27دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پاسخ به تنش خشکی ژنوتیپ های برنج در ابتدای مرحله زایشی با استفاده از شاخص های تحمل به تنشدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کوددهی نیتروژن بر عملکرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلاندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده سوسندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزاردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیب پذیری ارقام برنج از طریق روش های دوم و چهارم گریفینگدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
34دریافت فایل PDF مقالهگزینش چند صفتی برای غربال ژنوتیپ های برتر یک جمعیت F ۲ برنجدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های گروه بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشردوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
36دریافت فایل PDF مقالههمبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1388
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کوددهی نیتروژن بر عملکرد برنج (رقم خزر) و اجزای آن در یک خاک شالیزاری استان گیلانفصلنامه علوم آب و خاک1385
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیب پذیری ارقام برنج از طریق روش های دوم و چهارم گریفینگفصلنامه علوم آب و خاک1387
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات تئافلاوین و تئاروبیژن در زمان تخمیر (اکسیداسیون) و اثر آن روی شفافیت و رنگ کل در چای سیاهفصلنامه علوم آب و خاک1387
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بنزیل آدنین و تیوسولفات نقره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی گل های شاخه بریده سوسنفصلنامه علوم آب و خاک1387
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزارفصلنامه علوم آب و خاک1387
43دریافت فایل PDF مقالهگزینش چند صفتی برای غربال ژنوتیپ های برتر یک جمعیت F ۲ برنجفصلنامه علوم آب و خاک1386
44دریافت فایل PDF مقالههمبستگی صفات زراعی در شرایط آبیاری مطلوب و تنش رطوبتی در برنج (Oryza sativa L.)فصلنامه علوم آب و خاک1388
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف کودهای گوگرددار بر شاخص های رشد و عملکرد بادام زمین(Arachis hypogaea L.) فصلنامه علوم آب و خاک1388
46دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های گروه بندی ژنوتیپ های کلزا با استفاده از تجزیه تابع تشخیص خطی فیشرفصلنامه علوم آب و خاک1388
47دریافت فایل PDF مقالهارتباط رطوبت و سرب موجود در خاک بر فعالیت آنزیمهای اورهآز و فسفاتاز خاکفصلنامه علوم آب و خاک1399
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی در مرحله زایشی در شرایط نرمال و شوریمجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 872 بار

نمودار سالانه مقالات بابک ربیعی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با بابک ربیعی


به اشتراک گذاری صفحه بابک ربیعی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی