ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مسعود اصفهانی

دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185989)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه گیلان
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی مسعود اصفهانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه گیلان

سمتهای علمی و اجرایی مسعود اصفهانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
سردبیر

مقالات مسعود اصفهانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف کودهای گوگردی بر رشد و عملکرد بادام زمینی در استان گیلاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل گیاه ذرت علوفه ای به شرایط مختلف رطوبتی خاک در منطقه رشتاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
3دریافت فایل PDF مقالهروابط بین عملکرد و صفت وابسته به آن در کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مواد خشکاننده قبل از برداشت بر کاهش رطوبت دانه و اجزای عملکرد کلزای پاییزهاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
5دریافت فایل PDF مقالهتغییرات کارآیی مصرف تشعشع در دو رقم کلزای گلبرگدار و بدون گلبرگاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشتاولین همایش ملی دانه های روغنی1388
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مصرف توأم کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین اثر صفات موثر بر عملکرد روغن در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) به کمک تجزیه ضرایب مسیر (علیت)اولین همایش ملی دانه های روغنی1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین اثر صفات موثر بر عملکرد دانه در ارقام بادامزمینی (Arachis hypogaea L.) به کمک تجزیه ضرایب مسیر (علیت)ششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمیهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهتاتیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی برخی خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی توتون گرمخانه ای رقم K326پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای نیتروزن و پتاسیم روی وزن تر و خشک اجزای توتون گرمخان های رقم Coker 347پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد برنج رقم هاشمیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و سرعت تجمع ماده خشک در برنج رقم هاشمیدومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)1389
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات زمان برداشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن ارقام کلزا به عنوان محصول دوم در اراضی شالیزاری رشتهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات زمان برداشت و فرسودگی (پیری تسریع شده) بر شاخص های جوانه زنی بذر ارقام رقم کلزاهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باکتری های محرک رشد بر شاخص سطح برگ و میزان انباشت ماده خشک و عملکرد تریتیکاله تحت تنش شوریاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات باکتری های محرک رشد بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله رقم جوانیلواولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
20دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنجنخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکردواجزای عملکردکلزا Brassica napus L به عنوان کشت دوم درشالیزاریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردوکیفیت ماده ی موثره ماریتیغال دراستان گیلانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف مکمل های کود آلی برخصوصیات تبدیل و محتوای آمیلوز دو رقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهاثرپیش پزکردن پاربویلینگ شلتوک برراندمان تبدیل و محتوای آمیلوز دانه سه رقم برنجیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهاثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزا به عنوان کشت دوم دراراضی شالیزارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زئولیت طبیعی برکارآیی کودهای شیمیایی نیتروژن دارمورد استفاده درتولید ذرتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش تجزیه عاملی درکاهش تعدادمتغیرهای همبسته دربادام زمینییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
28دریافت فایل PDF مقالهاثرموقعیت دانه روی خوشه برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام بومی و اصلاح شده برنج oryza sativa Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین نشانگرهای مثبت Informative) برای برخی صفات مورفولوژیک دربادام زمینییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
30دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف مقادیر کود نیتروژن برمحتوای پروتئین و آمیلوز دانه برنج رقم خزریازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
31دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف سایکوسل برعملکرد و صفات گیاهی پنج ژنوتیپ بادام زمینی درشرایط تنش خشکییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
32دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر شاخص برداشت روغن،مراحل مرفولوژیکی رشد و برخی از صفات مهم زراعی کلزا( Brassica napus L.)رقم هایولا 401دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد گیاه در برنج رقم هاشمیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد نسبی در برنج رقم هاشمیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر باروری خوشه چی و شاخص برداشت خوشه ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنجOryza sativa L.دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
36دریافت فایل PDF مقالهاثرزمان برداشت برعملکرددانه و برخی صفات زراعی چهاررقم کلزا درمنطقه رشت وآملدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیرمحلول پاشی کودهای مکمل حاوی عناصرغذایی روی عملکردو اجزای عملکرددورقم برنجدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالههای کود آلی برجذب عناصرو محتوی پروتئین دورقم برنج تاثیرمصرف مکملدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسطوح مختلف کودشیمیایی نیتروژن و ورمی کمپوست برعملکرد و کیفیت ذرت شیرین رقم چیس Zea mays cv. Chaseدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
40دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی متیلوباکتریوم و متانول برعملکردبادام زمینی درگیلاندوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهاثرمیزان بذربرعملکردواجزای عملکردبرنج رقم هاشمی درانواع روشهای کشت مستقیمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
42دریافت فایل PDF مقالهاثرمیزان بذربرعملکرد واجزای عملکردبرنج رقم خزردرانواع روشهای کشت مستقیمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
43دریافت فایل PDF مقالهاثرسطوح مختلف کلریدروی برشاخصهای جوانه زنی کلزاBrassica napus Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک برشاخصهای جوانه زنی بذورعادی و فرسوده کلزاBrassica napus Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف روی و کادمیم برروی صفات گیاهی برنج رقم هاشمیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیرتاریخ کشت برکیفیت ومولفه های جوانه زنی بذرکلزاBrassica Napus Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین زمان کشت کلزاBrassica Napus L درمنطقه تربت جام و تایباددوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف توام روی و کادمیوم بر رشد و غلظت کادمیوم و روی در برنج رقم هاشمیاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
49دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش کمبود آب بر کمیت و کیفیت دانه ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش شوری بر صفات جوانه زنی ارقام مختلف برنج(Oryza sativa L.) ایرانیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان دو آنزیم آنتی اکسیدان در دو رقم برنج ایرانی طی ساعات مختلف پس از اعمال تنش شوریاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
52دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ( Oryza sativa L. )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف توام کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزایازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مصرف گچ و سوپر فسفات ساده بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
55دریافت فایل PDF مقالهاثرات فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای نشایی (Brassica napus L.) به صورت کشت دوم در اراضی شالیزارینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ برنجنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی و کود پتاس بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه خشک واریته کوکر 347نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی سهم لایه های مختلف کنوپی بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا در تاریخ های مختلف کاشتنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
59دریافت فایل PDF مقالهاثر ساختار کانوپی بر شاخص سطح برگ، توزیع سطح برگ و عملکرد برنج در کشت مخلوط نوارینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
60دریافت فایل PDF مقالهتخمین و بهبود خصوصیات کیفی روغن بادام زمینی با استفاده از مدل شبکه عصبیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
61دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف خشکاننده های شیمیایی قبل از برداشت بر زمان برداشت، کیفیت دانه وصفات گیاهچه ای کلزا رقم هایولا 308دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در منطقه رشتدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
63دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف تری سیکلازول بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه و میزان روغن شش رقم کلزا (Brassica napus L.)دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
65دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف مواد خشکاننده قبل از برداشت بر کاهش رطوبت دانه و عملکرد کلزای پاییزهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
66دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف پاراکوات قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزادهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
67دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و میزان روغن چند رقم کلزا در استان گیلاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
68دریافت فایل PDF مقالهاثر محرک های رشد ارگانیک و آب مغناطیسی بر عملکرد پروتئین سویا (Glycine max L) در زمان های برداشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
69دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فراورده های اسیدهای آمینه، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر ترکیب اسید چرب نمونه های روغن سویا (Glycine max) در زمان های متفاوت برداشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
70دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
71دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان کاشت بر فیلوکرون و مراحل فنولوژیک ارقام برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
72دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نشاکاری بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفیل a در ارقام برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فیزیولوژی و مرفولوژی برخی از ژنوتیپ های آژیلوپس (Aegilops) در شرایط تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
74دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان بذر و روشهای کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
75دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات زراعی ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
76دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کریم در شرایط دیم منطقه گنبدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
77دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
78دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویاسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مستقیم برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
80دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نشاکاری بر مورفولوژی خوشه و صفات مرتبط با آن در ارقام برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ با عناصر کم مصرف بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جوسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
82دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از ارقام برنج براساس صفات مرتبط با تحمل به جوانه زنی پیش از برداشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
83دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
84دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
85دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای اصلاح شده برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
86دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر سطوح کود فسفر بر انتقال مجدد ماده خشک، فتوسنتز جاری و اجزای عملکرد دو رقم برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
87دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روشهای کشت مستقیم و نشاییسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
88دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تقسیط پتاسیم بر روی عملکرد کمی و کیفیت وتون وبرجینیاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ده رقم ذرت شیرینهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنجهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
91دریافت فایل PDF مقالهالقا موتان های زودرسی و حذف ریشک در واریته برنج دمسیاههفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
92دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سه علف کش برای کنترل آزولار در رودخانه شیرود ایرانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
93دریافت فایل PDF مقالهکامپیوتر های مولکولی DNAهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
94دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش روی و کادمیوم بر رشد و تجمع کادمیوم در گیاه برنج رقم هاشمی (Oryza sativa . L. cv . Hashemi)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
95دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر تنش کمبود آب بر ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج با استفاده از شاخص های تحملسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیزیولوژی و مورفولوژی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای آژیلوپس Aegilops در شرایط تنش شوریاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی نشانگرهای ریزماهوارهی پیوسته با مکانهای ژنی کنترل کنندهی ی برخی از صفات تغذیه ای دانه ی برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
98دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای برخی صفات تغذیه ای در دانه ی برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
99دریافت فایل PDF مقالهواکنش خصوصیات ریشه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L) در پاسخ به تنش کمآبیشانزدهمین همایش ملی برنج کشور1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزون و ISSRاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرزهکشی زیرزمینی بر انتقال نیترات و فسفات در خاک و زه آب در کشت گیاه پاچ باقلا درمقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاریچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
102دریافت فایل PDF مقالهاثر محرک های رشد ارگانیک، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر شاخص بهره وری و عملکرد روغن سویا (Glycine max) در زمان های برداشتسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
103دریافت فایل PDF مقالهاثر تقسیط کود فسفر بر عملکرد دانه و صفات ریشه دو رقم برنج (Oryza sativa L.) (هاشمی وگیلانه)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398

مقالات مسعود اصفهانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان برداشت بر شاخص های جوانه زنی بذرو رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزافصلنامه به زراعی کشاورزی1388
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر خصوصیات ریختشناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنجفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
3دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنجفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1388
5دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دمافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهاثرمقادیر ونحوه تقسیطکود نیتروژن برشاخصهای رشد و عملکرد برنج رقم خزرفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف توام کودهای اوره، سولفات روی وزادمایه ازتوباکتروآزوسپیریلیوم برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزافصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف مکمل های کودآلی برعملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن وخصوصیات تبدیل دورقم برنج Oryza sativa L.فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهاثرتاریخ کاشت برعملکردوکیفیت علوفه شش رقم ذرت علوفه ای درشهرستان رشتفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین زمان برداشت ارقام کلزای بهاره به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال کشورفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان نشاکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات ریختی و عملکرد دانه در رقم های مختلف برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیمفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر شاخص های خوابیدگی بوته دو رقم برنج (.Oryza sativa L) در روش کشت مستقیمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
15دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روش های کاشت مستقیمبه زراعی نهال و بذر1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی نژادگان های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و تجزیه نمودار دووجهیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشتفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1395
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه بادام زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته های محلول پاشی شده با متانول و متیلوباکتریومفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1398
20دریافت فایل PDF مقالهاثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشتفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 29 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 360 بار

نمودار سالانه مقالات مسعود اصفهانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با مسعود اصفهانی


به اشتراک گذاری صفحه مسعود اصفهانی

پشتیبانی