ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای جواد مظفری

Javad Mozafari

استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180011)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی جواد مظفری در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

سمتهای علمی و اجرایی جواد مظفری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات جواد مظفری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج)سومین همایش ملی فرسایش و رسوب1384
2دریافت فایل PDF مقالهکارایی روشهای مولکولی PCR , NCM-ELISA در تشخیص آلودگی خاک به باکتری Ralstonia solanacearumهمایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار1385
3دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشکسالی (مطالعه موردی منطقه سیستان)دومین کنفرانس مدیریت منابع آب1385
4دریافت فایل PDF مقالهتجارب مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیرات آن در حل مشکل کمبود آباولین همایش سازگاری با کم آبی1386
5دریافت فایل PDF مقالهامکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ایاولین همایش ملی حبوبات1384
6دریافت فایل PDF مقالهشناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایراناولین همایش ملی حبوبات1384
7دریافت فایل PDF مقالهشیوع بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان تهرانششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تفاوتهای ژنتیکی توده های بومی گندم نان نسبت به کارایی جذب و مصرف نیتروژنهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های بومی گندم نسبت به کارایی زراعی مصرفی نیتروژنهمایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین توپوگرافی بستر و الگوی جریان در پیچ تنددهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنوتیپ های مختلف کنجد داخلی و خارجی از نظر تحمل به شرایط آبیاری محدود با استفاده از روشهای تجزیه چند متغیرهاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری DNA ارقام تجاری فندق (Corylus avellana L.) بومی ایران برای تهیه شناسنامه ژنتیکیهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های ضد عفونی سطحی و محیط های کشت مناسب برای استقرار درون شیشه ای فندقهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالههمبستگی سطح پلوئیدی و تعداد کلروپلاستهای سلولهای محافظ روزنه در جنس زعفرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اندازه گلدان و ژنوتیپ درتولید غده چه سیب زمینیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria allternata درشرایط درون شیشه ایششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی خربزه تاشکندی ، مشهدی و کویری و مقایسه روابط صفات آن‌ها با یکدیگر با استفاده از مارکر مورفولوژینخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی1390
18دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت نمونه های ژنتیکی سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria tenuissima درشرایط درون شیشه ایاولین همایش ملی علوم زیستی1391
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی درون شیشه‌ای و گل‌خانه‌ای نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینیاولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب‌زمینی ناشی از قارچ Alternaria tenuissima در شرایط گل‌خانه‌ایاولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی1391
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عکس العمل ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به کارائی جذب و مصرف نیتروژنیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی شاخصهای کمی تحمل به خشکی ارقام کنجد با استفاده ازتجزیه به عاملهای اصلییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی توده های زراعی و وحشی زعفران ایران با استفاده ازنشانگرهای ISSRیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل ژنتیکی صفات کمی بخشی ازکلکسیون لوبیا قرمز بانک ژن ملی گیاهی ایرانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه توانایی دو مدل در تعیین تعادل بستر در پیچ رودخانههفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
26دریافت فایل PDF مقالهارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهانگشت نگاری DNA ارقام تجاری بومی و رایج گلابی در ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش خشکی بر صفات موثر در عملکرد دانه گیاه نخوداولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
29دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نیتروژن و تاثیر آن بر کارایی جذب و ذخیره سازی در ارقام گندمدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی گونه خربزه Cucumis melo L. در بانک ژن گیاهی ملی ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
31دریافت فایل PDF مقالهتنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
32دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایراندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع صفات محتوای پروتئین دانه، عملکرد و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در گندم ناندومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
34دریافت فایل PDF مقالهتنوع در الگوهای گلیادین در نسل در حال تفکیک گندم نان براساس الکتروفورز Acid-PAGEدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
35دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری بهینه از منابع ژنتیکی گیاهی یک راهکار کلیدی جهانی و ضرورت ملی برای اصلاح پایداری تولید در محصولات کشاورزیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط ژنتیکی برخی گونه های وحشی و زراعی جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPDدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقاومت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در ارقام تجاری لوبیای ایراندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
39دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی در کلکسیون Lolium بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکیدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
40دریافت فایل PDF مقالهتشخیص هیبریدهای بین گونه ای، نخود با استفاده از تکنیک RAPDدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
41دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از مواد اصلاحی ،پوشش ها و اعمال مدیریت زمانی پساب تصفیه شده در تغذیه مصنوعی بر روی کیفیت آب آبخوان های کم عمق و عمیقدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شبکه های آبیاری و زهکشی و سد الغدیر بر منابع آب زیرزمینی دشت ساوهدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
43دریافت فایل PDF مقالهارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیه سازی- بهینه سازی و کاربرد آن در مدل BISEDOMدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه کرجدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
45دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطهای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکیدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
46دریافت فایل PDF مقالهارتباط اقلیم و نیاز بهاره سازی در اکوتیپ های Hordeum spontaneum L بومی ایرانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئومسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهگورت ها، تنوع ز یستی و امنیت غذاییهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
49دریافت فایل PDF مقالهکشت میکروسپور و ایجاد گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از حدقل مواد گیاهی جهت تشخیص ویروس های مهم سیب زمینی در گیاهچه های درون شیشه ایهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
51دریافت فایل PDF مقالهتهیه شناسه ( بارکد) ژنتیکی ارقام گیاهی ضرورتی برای صیانت از ذخایرژنتیکی و حفظ امنیت بذر و نهالهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مورفومتریک صفات میوه در جمعیت های مختلف درخت گردو(Juglans regia L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی گونه های چاودار کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات مورفولوژیک،فنولوژیک و فیزیولوژیکاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
54دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کاربرد مدلهای RSM و LES در پیچ تند رودخانهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانهدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران1394
56دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع ژنتیکی منطقه IGS گونه های آلترناریای بیماریزا روی گوجه فرنگیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندران و ارقام بومی تجاریهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
58دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های واکنش به تنش در پاسخ گیاه نخود به تنش خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بیان پروتئین های برگ ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود در مواجهه با تنش خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
60دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی جمعیت جنگلی خراسان شمالی (شرق دریای مازندران)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی سطوح مقاومت ژنوتیپ مارفونا نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی از ایزوله قارچی Alternaria allternata در شرایط درون شیشه ایهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
62دریافت فایل PDF مقالهتغییرات ناشی از بیماریزایی ایزوله قارچی Alternaria Solani بر عملکرد غدهچ چه سیب زمینیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات الگوهای مختلف برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی شبیه سازی جریان و رسوبدوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرپساب مزارع پرورش ماهی برکیفیت آب رودخانه پیرغارکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیراستفاده ازفیلترهای ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهریکنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست1394
66دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی سیستم پیشبینی و هشدار سیلاب شهری با استفاده از مدل Qnet2000 (مطالعه موردی شهر مهربان و رودخانه مهربان چای)سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری1394
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده ازفیلتر های ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهری (مطالعه موردی پساب تصفیه خانه شهر محلات)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
68دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های مختلف تعیین تنش برشی برای کاربرد در مآندرهاچهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1394
69دریافت فایل PDF مقالهکمینه سازی هزینه ی پردازشی برای زمانبندی وظیفه در سرویس رایانش ابری مبنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات1394
70دریافت فایل PDF مقالهتشخیص شناسه های جدید مهاجمین Sybil در شبکه های موردی با استفاده ازRSSدومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش نیترات در اثر استفاده از زئولیت و پرلیتاولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از سبوس گندم -تفاله چغندر قند و ذرت علوفه ای در کاهش غلظت فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهیاولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
73دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از ضایعات کشاورزی در کاهش غلظت نیترات موجود در آباولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار 1394
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرزبری بستربرروی مدلهای پرش هیدرولیکیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
75دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی مدلهای پرش هیدرولیکی دربستر صافپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
76دریافت فایل PDF مقالهاستقراروریزازدیادی ارقام گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه اینهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
77دریافت فایل PDF مقالهبولتینگ درهویج های بومی ایراننهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
78دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجندچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
79دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجندچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگ نمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحرافهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1397
82دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات هیدروگراف دشت نهاوندنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
83دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پارامترهای کیفی دشت نهاوند با مدلهای زمین آمار و قطعینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کاهش فسفات ورودی به آبخوان با راهبرد غرقابی دایمهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
85دریافت فایل PDF مقالهآنالیز عملکرد آبیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی: شبکه حمودی خوزستان)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاهش فسفات در ستون های آزمایشی با راهبرد غرقابی خشکیدومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نانوذرات اکسید آهن در حذف فلزات سنگین کروم شش و مس از پساب صنعتیدومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بزرگنمایی سرریز، اندازه رسوبات، دبی ودبی نسبی آبگیری بر روی غلظت رسوبات وارده به پایین دست و کانال آبگیر بندهای انحرافییازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397
89دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات هیدروگراف دشت نهاوندنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
90دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پارامترهای کیفی دشت نهاوند با مدلهای زمین آمار و قطعینهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
91دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of water uptake reduction functions under conjunctive salinity and water stress conditions (Case study: Wheat, Birjand, Iran)سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
92دریافت فایل PDF مقالهComparison drought severity, frequency and efficiency of five drought index in three climate regions of IRANسومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
93دریافت فایل PDF مقالهSpatial estimation of SAR and CL in ground water using Cokriging and Kriging methods (Case study, Tehran-karaj plain, Iran)سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران، کشاورزی و محیط زیست1398
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر هوادهی روی ضریب دبی سرریز کنگره ای مثلثیهجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی رسوبگذاری رودخانه و مخزن سد کمال صالح با استفاده از مدل عددی GSTARS4.0هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1398
96دریافت فایل PDF مقالهتشک مواج استحمام با استفاده از مولدهای هیدرولیکی و پنوماتیکیسومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی1398
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیر مدل های پیش آمیختگی در مدل احتراقی جزیی پیش آمیخته در پیش بینی احتراق در یک نمونه مشعل کم چرخشبیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران1397
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل احتراقی اضمحلال گرادبه و مدل احتراق جزیی پیش آمیخته در پیش بینی احتراق در یک نمونه مشعل کم چرخشاولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم1396
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل راهبردی مدیریت پسماند عسلویه با استفاده از روشSWOTدومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت پسماندهای صنعتی پالایشگاه اول پارس جنوبیدومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلاینده‌های زیستی محیطی ناشیاز پساب صنایع نساجی شهرک صنعتی سلیمان صبا حیارانوبیدگلاولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارکرد سیستم تصفیه فاضلاب و اب خنک‌کننده پتروشیمی مبیناولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
103دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی گیاهان دارویی مناطق حفاظت شده استان بوشهراولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان‌های استان بوشهراولین همایش ملی کاربرد علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی و منابع طبیعی1392
105دریافت فایل PDF مقالهواکنش عل فهای هرز باریک و پهن برگ و شاخ صهای رشدی کلزا به مقادیر مختلف نیتروژن ورو شهای مدیریت علفهای هرزسومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی1391
106دریافت فایل PDF مقالهمطالعه وبررسی سه گونه گیاهی خانواده کنوپودیاسه (CHENOPODIASEAE) درجزیره لاوانهمایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390

مقالات جواد مظفری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهGenetic Diversity of Phytophthora Sojae in Iranمجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی1393
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی کاربرد مدل های آشفتگی RSM و LES در پیچ تندفصلنامه مهندسی عمران فردوسی1394
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی ToRSV در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارسدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
4دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولکولی ستلایت آرانای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virusدو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهواکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabieiفصلنامه حفاظت گیاهان1393
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایرانفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
7دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کنجد و استفاده همزمان از شاخص های تنش و صفات مورفولوژیک جهت انتخاب در شرایط تنش خشکیدوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رشد، تکثیر و ریشه زایی ارقام مختلف گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ایدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1395
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی واکنش ژنوتیپ های زمستانه کلزا به تنش خشکی آخر فصل در شرایط کاربرد سولفات آمونیومفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آزمایشگاهی مدل های پرش هیدرولیکی در رژیم های مختلف جریانمهندسی آبیاری و آب ایران1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت کمی و کیفی سیلاب شهری با مدل EPA-SWMM ؛ مطالعه موردی منطقه 22 تهرانمهندسی آبیاری و آب ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهKetamine Associated Vomiting in Children Requiring Sedation: A Prospective Randomized Open Trial Studyمجله بین المللی کودکان1397
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فیلترهای حاوی زئولیت، پرلیت و رزین بر اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیایی پساب (مطالعه موردی: پساب محلات)پژوهش های حفاظت آب و خاک1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های عملکرد آبیاری جویچهای با پوشش نیم لوله پلی اتیلن سوراخدار در مقایسه با آبیاری جویچه ای معمولپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر همزمان بزرگنمایی سرریز و آبگیری نسبی بر روی انتقال رسوبات بستر به کانال آبگیر در بندهای انحرافیپژوهش های حفاظت آب و خاک1398
16دریافت فایل PDF مقالهاثرات پارامترهای مختلف بر روی کیفیت نتایج حاصل از تکنیک cDNA-AFLP در مطالعه ترانسکریپتوم سیب زمینیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 649 بار

نمودار سالانه مقالات جواد مظفری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با جواد مظفری


به اشتراک گذاری صفحه جواد مظفری

پشتیبانی