آقای دکتر نوید قوی حسین زاده

Dr. Navid Ghavi Hossein-Zadeh

استاد گروه علوم دامی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416074)

15
46
36
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی