مجله تحقیقات تولیدات دامی

Animal Production Research

نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه شماره ۳/۱۹۶۱۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است. چاپ نتایج تحقیقات پایه ای و کاربردی مرتبط با موضوع حیوانات اهلی در این نشریه در قالب مقالات پژوهشی، کوتاه و یا مروری انجام می شود. موضوعات مورد قبول جهت چاپ در نشریه تحقیقات تولیدات دامی عبارتند از:

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی و تولیدمثل دام و طیور
تولیدات دام و طیور و فرآورده های جانبی
سیستمهای تولید و پرورش دام و طیور و بررسی اقتصادی آن
بهداشت و بیماریها، سلامت و رفاه حیوانات اهلی
ارزیابی کیفیت خوراک دام و طیور و اثر آن بر تولیدات دام
نشریه تحقیقات تولیدات دامی به استناد نامه مورخ پانزدهم Jan. ۲۰۱۸ کمیسیون بررسی نشریات CABI، موفق به کسب امتیاز CABI's full text repository شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات