آقای دکتر حسن درمانی کوهی

Dr. Hassan Darmani

دانشیار گروه علوم دامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (416075)

8
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی