فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران

Iranian Journal of Seed Science and Research

مجله علوم و تحقیقات بذر ایران، مقالاتی را که حاصل مطالعات پژوهشی اصیل و با هدف و یا اهداف مرتبط با بذر گیاهان (اعم از گیاهان آوندی، زراعی، باغی، دارویی، مرتعی و علف های هرز) و به صورت مقاله کامل در زمینه های فیزیولوژی بذر، اکولوژی بذر، تکنولوژی بذر، انبارداری و فیزیولوژی بذر پس از برداشت، بیوتکنولوژی بذر، ژنتیک و جنین زائی بذر، تولید و فرآوری بذر، بیوشیمی بذر، تولید و گواهی بذر باشد را پس از داوری تخصصی و در صورت تایید به چاپ می­ رساند.

مجله "علوم و تحقیقات بذر ایران" به­ صورت فصلنامه به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی منتشر می­ شود.

The Journal of Seed Science and Research is published in Persian on a quarterly basis and published in English.

 


 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات