بررسی ترکیب پذیری عمومی و خصوصی صفات در لاین های والدینی تولید برنج هیبرید

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOA-9-1_007

تاریخ نمایه سازی: 21 فروردین 1397

چکیده مقاله:

برای برآورد ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین های والدینی، تعداد پنج لاین بارور به عنوان لاین و تعداد چهار لاین نر عقیم به عنوان تستر آزمایش شدند. در سال 1384 هر یک از لاین ها با تسترها تلاقی داده شده و در سال بعد تعداد 20 نسل (1 )F حاصل همراه با نه والد و درمجموع 29 تیمار، درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو تکرار ارزیابی شدند. در این بررسی صفاتی نظیر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات مربوط به کیفیت دانه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که لاین شماره 2 (سپیدرود) از نظر صفت عملکرد دانه با متوسط 8/3 تن در هکتار دارای ترکیب پذیری عمومی منفی و لاین شماره 5 ( SA14R ) با متوسط 8/8 تن در هکتار دارای ترکیب پذیری عمومی مثبت می باشد. بررسی ترکیب پذیری خصوصی در 20 تلاقی حاصل فقط چهار ترکیب SA15A × سپیدرود، IR58025A × IR62030R، IR79124A × SA13R و IR79124A × SA14R دارای ترکیب پذیری خصوصی مثبت بودند. دو ترکیب SA13R × IR79124A و SA14R × IR79124A برای منظور نمودن در برنامه تولید بذر هیبرید در شرایط استان گیلان توصیه شد.

کلیدواژه ها:

برنج هیبرید ، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی ، عملکرد دانه ، لاین × تستر

نویسندگان

مهرزاد الله قلی پور

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان - ایران

بابک ربیعی

استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان - ایران

مریم حسینی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان - ایران

حمید درستی

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور، گیلان - ایران