ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مؤسسه تحقیقات برنج کشور

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 705
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 271
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 14
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مؤسسه تحقیقات برنج کشور را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مؤسسه تحقیقات برنج کشور

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1ارزیابی فراسنجه های ژنتیکی و وراثت پذیری صفات در برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از روش دای آلل
فصلنامه علوم زراعی ایران1400
2ارزیابی اثرات کودهای نیتروژن و پتاس بر عملکرد، اجزاء عملکرد و انتقال مجدد در لاین امید بخش برنج (Oryza Sativa L.)دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1399
3تاثیر روش های نوین آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه برنج (رقم شیرودی)
فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1395
4ایجاد تنوع به وسیله موتاسیون و شناسایی ژنوتیپ های جدید متحمل به تنش خشکی از طریق آمیزش برنج طارم بومی و موتانت
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
5بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1392
6برهمکنش تاریخ کاشت و رقم بر صفات زراعی و وقوع بیماری بلاست در کشت مجدد برنج (Oryza sativa L.)


دوفصلنامه علوم به زراعی گیاهی1398
7برآورد پارامترهای ژنتیکی و تجزیه عاملی ویژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های F۲:۴ برنج (.Oryza sativa L) در مرحله جوانه زنی تحت شرایط شوری
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
8بررسی تنوع آللی برای نشانگرهای مرتبط با کیفیت فیزیکی و شیمیایی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی
فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
9بررسی کارایی برخی علف کش های جدید در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv) در ژنوتیپ های مختلف برنج
مجله پژوهش های تولید گیاهی1400
10اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران

مجله پژوهش های تولید گیاهی1400
11ارزیابی میانگین عملکرد و پایداری ژنوتیپ های برنج با ترکیب ویژگی های روش های AMMI وBLUP و گزینش بر اساس چندین صفت

مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
12شناسایی ژن ها و نشانگرهای مولکولی مرتبط با مولفه های جوانه زنی در رگه های F۹ برنج تحت تنش اسمزی
مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
13بررسی همبستگی ژنتیکی و تنوع صفات مورفولوژیکی القاء شده در جمعیت موتانت برنج (.Oryza sativa L) رقم هاشمی

مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی1399
14بررسی اثر بروز رسانی ماده خشک حاصل از مشاهدات زمینی و ماهواره ای بر دقت شبیه سازی عملکرد برنج رقم هاشمی با استفاده از مدل SWAP
مجله مدیریت آب در کشاورزی1399
15اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن به عنوان مکمل تغذیه خاکی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه و روغن کلزا (Brassica napus L.)
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
16اثر محرک های رشد آلی و آب مغناطیسی بر شاخص برداشت روغن و عملکرد پروتئین سویا(Glycine max L.) در زمان های متفاوت برداشت
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
17تغییرات شاخص های رشد و برداشت روغن کلزا (رقم هایولا ۴۰۱) در غلظت ها و زمان های متفاوت محلول پاشی کود نیتروژن مکمل
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1391
18ارزیابی ویژگی های مورفولوژیک و صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
19بررسی تحمل شوری در یک جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج براساس غلظت برخی مواد معدنی در مرحله گیاهچه
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
20تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه در برنج
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
21امکان سنجی کاربرد علف کش جدید کوئین کلوراک در کنترل پیزور (Schoenoplectus maritimus L) و سوروف (Echinochloa crus-galli L) در برنج
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
22مطالعه پاسخ به تنش خشکی ژنوتیپ های برنج در ابتدای مرحله زایشی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش
دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
23اثر روش خاک ورزی، شیوه کاشت و میزان کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم دلگان در گیلان

فصلنامه علوم زراعی ایران1399
24ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ در محیط و پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب برنج (.Oryza sativa L) هوازی در شمال ایران


فصلنامه علوم زراعی ایران1399
25ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش بینی شاخص های نگهداری آب در خاک های شالیزاری

نشریه پژوهش های خاک1394
26اثر افزایش شوری آب آبیاری در روند توسعه ترک های ناشی از خشک شدگی در خاک های شالیزاری
نشریه پژوهش های خاک1395
27بررسی ویژگی های گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه شایع سوروف (E. crus-galli) در رقابت با برنج
مجله پژوهش های تولید گیاهی1394
28برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری تحت رویکردهای مختلف آماده-سازی داده های اراضی شالیزاری استان گیلان
نشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
29بررسی تاثیر مدیریت بهینه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم برنج (راتون) رقم هاشمی

نشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
30انتخاب مناسب ترین معادله های تجربی تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع و واسنجی ضرایب آن ها برای منطقه رشت

نشریه آبیاری و زهکشی ایران1397

کنفرانسهای برگزار شده مؤسسه تحقیقات برنج کشور

تاکنون 0 کنفرانس توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مؤسسه تحقیقات برنج کشور به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مؤسسه تحقیقات برنج کشور در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مؤسسه تحقیقات برنج کشور

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور تاکنون با 708 پژوهشگر از 87 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مؤسسه تحقیقات برنج کشور در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 219 مقاله نویسنده اول
   • 242 مقاله نویسنده دوم
   • 341 مقاله نویسنده سوم
   • 203 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمؤسسه تحقیقات برنج کشور در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   آخرین افراد مهم علمی این مرکز

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,170,989 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی