آقای علی ستاریان

Ali Satarian

دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181082)

63
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی