آقای دکتر پیام فیاض

Dr. Payam Fayyaz

دانشگاه یاسوج

فرد مهم علمی - Researcher ID: (498868)

24
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی