آقای دکتر احمد قرایی

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (512099)

29
32
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی