آقای دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک

Dr. Seyed Alireza Hosseini Kakhk

دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه فردوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182495)

8
35
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی