خانم دکتر سیده آمنه سجادی

Dr. Seyedeh Ameneh Sajjadi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (226142)

8
5
1

خانم دکتر سیده آمنه سجادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای مدارک دانشگاهی در هواشناسی و همچنین انرژی های نو و محیط زیست و دارای 50مقاله کنفرانسی و 10 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. طی 20 سال با 4 پژوهشگر مختلف دانشگاهی بیشترین همکاری علمی را داشته اند خصوصا همکاری در انتشار مقالات ژورنالی با آقایان دکتر بهزاد کاویانی ، آقای دکتر شهرام صداقت حور . مقالات منتشر شده ایشان بیشتر در موضوعات کاربرد ها و گرایش های مختلف هواشناسی ، اقلیم شناسی ، تغییر اقلیم و سلامت ،علوم کشاورزی، علوم زیستی ، منابع آب و انرژی های نو تهیه شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی هواشناسی