آقای دکتر حمید اجتهادی

Dr. Hamid Ejtehadi

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (318399)

43
44
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی