آقای دکتر مهرداد بهمنش

Dr. Mehrdad Behmanesh

استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (320169)

59
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی