ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

خانم فائزه قناتی

Faezeh Ghanati

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185303)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی فائزه قناتی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد دانشگاه تربیت مدرس

سمتهای علمی و اجرایی فائزه قناتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات فائزه قناتی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر آپپتوزیس در سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحراییاولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی 1387
2دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش سرمااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
3دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیشتیمار تریازول بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در بذور کلزا در شرایط غرقابیسومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی1389
5دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنوتیپ های مقاوم به شوری درگیاهچه های کلزا با استفاده ازتکنیک بای پلاتیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش سرمایی برمیزان پرولین و کربوهیدرات های محلول دورقم کلزایازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهتغییر ویژگی های خاک و میزان آهن، کلسیم و نانوذرات فریتین درگیاه گندم درمرحله زایشی تحت تیمار با میدان مغناطیسی ایستا و متناوبسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
8دریافت فایل PDF مقالهبهبود و حفظ تمامیت غشای سلولی و افزایش رشد گیاهان ذرت و سویا پس از تیمار با میدان الکترومغناطیسیسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
9دریافت فایل PDF مقالهاثر -D اورنیتین بر میزان رشد، تجمع H2O2 و پرولین و لیپیدپراکسیداسیون غشاهای سلولی توتون Nicotiana tabacum L.cv. Barley21 در شرایط تنش شوریسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بورون آپوپلاستی در مقاومت به تنش آلومینیم در گیاه کتاناولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
11دریافت فایل PDF مقالهالقای مقاومت به شوری در سلول های توتون بوسیله تنظیم چرخه اوره با انانتیومرهای آمینواسید اورنیتیناولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهبهبود شاخص‌های رشدی گیاه ذرت (.Zea mays L) تحت آبیاری با آب مغناطیدهدومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهبهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه ذرت (.Zea mays L) پس از آبیاری با آب مغناطیدهدومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرکیتوزان بر خصوصیات مورفولوژیک وعملکرد دانه گیاه کنجد (sesamum indicum. L) در شرایط تنش کم آبیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات تیمار اسپری سالیسیلیک اسید روی محتوای آنتوسیانین و فلاونوئید و کیفیت گل شاخه بریده گلایول Amesterdam حمل شده تحت سیستم حمل و نقل مرسوم در ایراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر باکتری سودوموناس بر رشد گندم نان در شرایط سمیت کادمیومدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
17دریافت فایل PDF مقالهتأثیر عنصر روی و باکتری سودوموناس در قابلیت جذب کادمیوم توسط گندم ناندومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
18دریافت فایل PDF مقالهتشدید اثر سالیسیلیک اسید توسط فنیل آلانین روی تولید تاکسول در کشت سلولی فندق Corylus avellana L)همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی1391
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی دانه رستهای برنج رقم هاشمیدومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
20دریافت فایل PDF مقالهCorylus avellana cell culture as a supplementary commercial supply of paclitaxel for rare Taxus sppکنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی1390
21دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) در آستانه اشرفیهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
22دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده اکسین بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط کمبود آبدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفایل اسیدهای آمینه در گیاهچه ها و بذور گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجددسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از آنزیمهای موثر در تحمل به تنش خشکی در گیاهچه های گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجددسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان ژنهای شناسایی شده در گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی طولانی مدت و آبیاری مجدداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروتئوم گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی شدید و آبیاری مجدداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایتوتوکسیک عصاره سلول های فندق بر سلول های سرطانی ( MCF-7, HEPG -2)همایش ملی گیاهان دارویی1389
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت و بیان ژن کاتالاز بعنوان آنزیم شاخص سیستم آنتیاکسیدان در پاسخ به افزایش بورون در گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandifloraL..)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر امواج فروصوت برمحتوای لگنین دیواره در سلول های جداکشت توتوناولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
30دریافت فایل PDF مقالهاثر کلاتور آهن بر جوانه زنی دانه و محتوای ساپونین گیاه یونجهاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی نانوذرات مغناطیسی آهن و کلات آهن بر شاخص های غشا و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه یونجه در خاک غنی از کلسیمششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1396
32دریافت فایل PDF مقالهEffect of magnetic fields on the biochemical properties of Almond seedsکنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست1397
33دریافت فایل PDF مقالهEffects of magnetic fields on carbohydrate content in two specious of Almondبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
34دریافت فایل PDF مقالهRole of Hydrogen peroxide in the biosynthesis of Podophyllotoxin inCell Culture of Linum albumبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
35دریافت فایل PDF مقالهInduced changes in phenylpropanoid compounds of Linum album hairy roots by chitosanبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
36دریافت فایل PDF مقالهاثر استرس اسمزی بر تولید لیگنانها و ترکیبات فنولیک مسیر فنیل پروپانوئیدی در کشت ریشه موئین لینوم آلبومدومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی1397
37دریافت فایل PDF مقالهStudy of E2Fa and RBR1 Gene Expression in the Callus Culture of Medicinal Plant Lithospermum officinale L.سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیرآلومینیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه چای (Comellia sinensis L.cv.)ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
39دریافت فایل PDF مقالهگیاه اسپرسOnobrychiscornuta و همزیستی قارچی ریشه آنسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر امواج فراصوت بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدازسلول های گیاه چای Camellia sinensis L در کشت تعلیقیدومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری1396
41دریافت فایل PDF مقالهتغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و کارتنویید گیاه آفتابگردان در همزیستی با قارچ میکوریزا آرباسکولار تحت تنش هیدروکربن های نفتیدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نفت خام بر فعالیت ترکیبات فنلی گیاه Helianthus annuus میکوریزاییدومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
43دریافت فایل PDF مقالهکشت سلول پنیرکاولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی1395
44دریافت فایل PDF مقالهکالوس زایی و اندام زایی در گیاه دارویی سنگدانهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دمای خاک بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار گلوکز کورم زعفران در طول دوره خوابنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
46دریافت فایل PDF مقالهافزایش رشد و تمامیت غشای گیاه سویا تحت تاثیر میدان مغناطیسی ایستا و متناوب در مرحله رشد رویشینوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تجمع پرولین آزاد و قندهای محلول طی تحمل تنش مس در گیاه کلزا Brassica napus Lچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی1396
48دریافت فایل PDF مقالهاثرات متناقض امواج مغناطیسی ایستا بر برخی از آنتیاکسیدانهای آنزیمی در گیاه لیموترش(Citrus aurantifolia)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
49دریافت فایل PDF مقالهالقای تولید ترکیبات فنولی در گیاه لیمو ترش با استفاده از امواج (Citrus aurantifolia) الکترومغناطیسی با فرکانس پایینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390

مقالات فائزه قناتی در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 536 بار

نمودار سالانه مقالات فائزه قناتی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با فائزه قناتی


به اشتراک گذاری صفحه فائزه قناتی

پشتیبانی