آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی

Dr. Seyedabas Shojasadati

دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182554)

78
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی