ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای احمد معینی

Ahmad Moini

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179786)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی احمد معینی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سمتهای علمی و اجرایی احمد معینی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

مقالات احمد معینی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهکالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVVچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا(Brassica napus L. cv. PF704)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهکاهش شیشه‌ای‌شدن (Hyperhydricity) در کشت لپه‌ آفتابگردانچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات دما بر باززایی گیاه آفتابگردان(Helianthus annuus L.) از طریق اندام‌زاییچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهالقای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرتچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزااولین همایش ملی دانه های روغنی1388
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی هورمون های مختلف در بهینه سازی تولید کالوس در گل زینتی آلسترومریاششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پیش تیمار، غلظت و نوع نیتروژن محیط کشت بر روی کشت بساک رزششمین کنگره علوم باغبانی ایران 1388
10دریافت فایل PDF مقالهتولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایراناولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای1384
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر نوع ظرف کشت و حجم های مختلف محیط کشت بر میزان جنین زایی در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پیش تیمار سرمایی و نور بر میزان باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704)همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عامل کربنی در محیط پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (Vاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر افزایش درشت مغذی ها در محیط بر پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (Vاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
15دریافت فایل PDF مقالهاثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان تنظیم کننده رشد جدید برروی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم PF704( Brassica napus L.cv.PF)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تیمارهای هورمونی و زیر کشت کردن در ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascenae Mill.)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان نگهداری درون شیشه ای ژرم پلاسم گیاه باریجه وکالوس زایی در آنهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
18دریافت فایل PDF مقالهتولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رزیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و بنزیل آمینوپورین بر نوساقه زایی پایه ی گزیلادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ترکیبی هورمون بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پرآوری پایهی گزیلادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و نفتالین استیک اسید بر نوساقه زایی پایهی گزیلادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
23دریافت فایل PDF مقالهبهبود رویان زایی ثانویه از طریق انتخاب رویان های حاصل از هیپوکوتیل رویان های اولیه کلزا (Brassica napus L.cv. Topas)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
24دریافت فایل PDF مقالهاثرات عصاره دود گیاهی بر روی رویان زایی ثانویه در رویان های حاصل از کشت میکروسپور کلزا (Brassica napus L.cv. Topas)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
25دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
26دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L)دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهباززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اپیژوتیک در کشت بافتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر عامل ژلی بر روی کشت ریزنمونه های گره ای سیب زمینیهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیترات آمونیوم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی(Solanumtuberosum L)همایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی درصد و سرعت جوانه زنی درون شیشه ای رویان های زیگوتی در چند رقم برنج (Oryza sativa L.)اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهیر میواینوزیتول بر رشد ریشه های مویین گیاه داروئی سرخارگلاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی1392
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.)نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
35دریافت فایل PDF مقالهکشت ریشه های مویین گیاهان دارویی در بیوراکتورهای مختلف به منظور تولید متابولیت های ثانویه داروییدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مونوفسفات پتاسیم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تولید ساختارهای کلاله مانند از ریزنمونه های گلی زعفران در محیط کشتهای حاوی ترکیبات هورمونی مختلفسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون اکسین بر القا ریشه های نابجا در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی نشانگرهای ریزماهواره در توالی یابی RNA زعفران با استفاده از نسل دوم توالی یابیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهاثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کلرید کلسیم در ریزازدیادی و ریزغدهزایی سیبزمینی (Solanum tuberosum L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ترانسکریپتوم کلاله زعفرانCrocus sativus L. با استفاده از نسل دوم توالییابی RNAseq و شناسایی ژنهای دخیل در بیوسنتز کروسیناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی نتایج مونتاژ دو نرم افزارTrinity و SOAPde novoدر آنالیز ترانسکریپتوم کلاله زعفران(Crocus sativus L.)اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظتCaCl2.2H2Oدر جلوگیری از زرد شدن برگها در ریزازدیادی گیاه گل محمدی Rosa damascena Millاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
47دریافت فایل PDF مقالهاثر غلظتFeEDDHAدر جلوگیری از زرد شدن برگها در تکثیر درونشیشهای گیاه گل محمدیRosa damascena Mill.اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید بوریک بر جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ایاولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران1393
49دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش دمایی و اسمزی بر کشت بساک در گل محمدیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی جوانه زنی جنین زیگوتیکی باریجه با منشا اصفهان در شرایط درون شیشه ایهمایش ملی گیاهان دارویی1389
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر زمین لرزه در بخش گاریزات به روش قطعی (جنوب غرب شهرستان تفت)هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی بیان نسبی ژن عامل رونویسی WRKY در گیاه خشخاش Papaver somniferum Lدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
53دریافت فایل PDF مقالهشناسایی وجداسازی ژن محتمل عامل رونویسی wrky ازگیاه خشخاش Papaver somniferum L.دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی کشت بساک درتعدادی ازارقام بادمجان Solanum melongena Lدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
55دریافت فایل PDF مقالهاثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد جدید بر روی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم توپاس (Brassica napus L.cv.tops)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالهتکثیر سریع آلوئهورا در شرایط درون شیشههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهانتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهالقاء کالوس از خوشه انگور (Vi tis vinifera) وارداتی شیلیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر پرآوری کالوس انگور (Vinifera Vitis )هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی ریشهزایی درون شیشهای با کشت نوساقه در گلابی وحشی انچوچک ( Pyrus glabra Boiss.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
61دریافت فایل PDF مقالهبوسیله کشت برگ در گونه انچوچک به (Pyrus spp.) انگیزش درون شیشه ای کالوس زایی گلابی وحشی منظور ریزازدیادیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
62دریافت فایل PDF مقالهاندام زایی درون شیشهای با کشت جنین گلابی وحشی (Pyrus spp.) ادر گونه های انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هیبرید )هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
63دریافت فایل PDF مقالهبه گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
64دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوع و غلظت کلات آهن بر روی کشت بساک توتفرنگی رقم گاویتاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هورمون بنزیل آمینو پورین بر نوساقه زایی پایه ی جی اف 677 بادامهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئیدهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیترات نقره بر کشت بساک توتفرنگیهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenesهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
69دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمار خشکی روی رشد ریشه های مویین گیاه تتراپلوئید سرخارگل (Echinacea purpurea)دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوع ریزنمونه روی رشد و نمو ریشه های مویین گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L)نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی1394
71دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای استخراج ویژگیLPCC و MFCC برای شناسایی گوینده مستقل از متندومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات1394
72دریافت فایل PDF مقالهOptimized Mixing Method for Coco peat / Superabsorbent for Agricultural Applicationsیازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر1393
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات غلظت Na(2)EDTA و FeSO(4), 7H(2)O محیط کشت القا روی کشت بساک گیاه فلفل دلمه ای (.Capsicum annuum L)همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محیط کشت های MS 1/2 و B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea.Lدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت نمکها و هورمون IAA در محیط کشت B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea Lدومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات1396
76دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
77دریافت فایل PDF مقالهالقاء نوساقه زایی روی کالوس های بدست آمده از کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات حجم محیط کشت و وزن اولیه مادهی گیاهی روی رشد و نمو ریشه های موئین در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.)دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نانولوله کربنی چند دیواره عاملدار بر تولید شیکوریک اسید کل در ریشه های مویین گیاه سرخارگل (.Echinacea purpurea L)چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
80دریافت فایل PDF مقالهالگوی بیانی ژن های 4CL و HCT در ریشه های مویین گیاه سرخارگل تحت تاثیر متیل جاسمونات و نانولوله کربنیچهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
81دریافت فایل PDF مقالهافزایش تولید و ترشح پاکلی تاکسل با استفاده از اسید آمینه بنزوئیل گلایسین سدیم سالت و نانولوله چند دیواره کربنی عاملدار شده با کربوکسیل در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار(Taxus baccata)سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
82دریافت فایل PDF مقالهافزایش تولید و ترشح پاکلی تاکسل با استفاده از اسید آمینه بنزوئیل گلایسین سدیم سالت و نانولوله چند دیواره کربنی عاملدار شده با کربوکسیل در کشت سوسپانسیون سلولی سرخدار(Taxus baccata )سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران1397
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیرات استفاده از دوبل ورق نسبت به تک ورق در دیوار برشی فولادیدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی در حالت تک و دوبل ورقدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار لرزه ای قاب خمشی خرپایی ویژه با پانل برشیدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تقویت قاب خمشی خرپایی ویژه با استفاده از پانل برشیدومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1398
87دریافت فایل PDF مقالهمعماری دیجیتال و طراحی الگوریتمیک متاثر از معماری پایدارششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
88دریافت فایل PDF مقالهاثر تقویت خارجی بر عملکرد لرزهای دیوارهای خشتیششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیوه های ارزیابی معماری نرم افزارکنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران1395
90دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خواص فشارپذیری فرشهای بافتهشده از نخ خاب اکریلیک دولا ریسیده شده درسیستم ریسندگی رینگ و سایروچهارمین همایش ملی صنعت فرش ماشینی1395
91دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روشهای شناسایی گوینده مستقل از گفتار با تاکید بر مدل آمیخته گاوسیکنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1394

مقالات احمد معینی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرات Kin, BAP و (GA(3 بر نوساقه زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون شیشه ایدوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی1394
2دریافت فایل PDF مقالهباززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکیفصلنامه علوم باغبانی ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی برخی ازروشهای سالم سازی سیب زمینی Solanum tuberosum L و اثرآنها برعملکرد غده چه درگیاهان عاری ازویروسفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر حفاظت فراسرد به روش شیشه ای کردن بر شاخص های رشد و نمو جنین های زیگوتی برنجفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1394
5دریافت فایل PDF مقالهکارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزادو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهحذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانیدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
7دریافت فایل PDF مقالهباززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافتدوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ گی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ گل محمدیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ی مزرعه ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ ارزشمند گل محمدیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
10دریافت فایل PDF مقالهتعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آللفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر هورمون های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نمک های پتاسیم، کلسیم و منیزیم بر ریزازدیادی و تولید غده چه در سیب زمینیمجله تولید گیاهان زراعی1398
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات منبع هیدرات کربن، عامل ژلی و ظرف کشت روی ریزازدیادی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)مجله تولید گیاهان زراعی1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 363 بار

نمودار سالانه مقالات احمد معینی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با احمد معینی

شماره تلفن: 98 21 48292101

به اشتراک گذاری صفحه احمد معینی

پشتیبانی