آقای دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

Dr. Ebrahim Vasheghani Farahani

Professor at Tarbiat Modares University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181348)

45
18
99
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی