خانم سهیلا ابراهیمی

Soheila Ebrahimi

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185557)

94
29
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی