بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs)در راکتور لجن فعال

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 496

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-17-6_004

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش، امکان تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها(PHAs) در راکتور لجن فعال در مقیاس آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور ابتدا از سیستم لجن فعال بی هوازی -هوازی با زمان ماندهیدرولیکی 10h و زمان ماند سلولی پنج روز برای خو گرفتن میکروارگانیسم ها به منظور تولید پلیمر استفاده شده است. سپس لجن مازاد حاصل از سیستم یاد شده به راکتور تولید پلیمر منتقل و طی فرایندی هوازی و در Ph خنثی افزایش غلظت(PHAs) در درون سلول میکروارگانیسم ها بررسی شده است. براساس آزمایش های انجام شده حداکثر غلظت3HV و 3HB پس از 24h هوادهی مشاهده شده است. در سیستم مورد مطالعه حداکثر غلظت PHAs تولیدی درحدود17 درصد وزنی جامدات خشک لجن بوده که از این مقدار 14 درصد مربوط به تری هیدروکسی بوتیرات و حدود 3 درصد مربوط به تری هیدروکسی والرات است همچنین،در سیستم یادشده به ازای مصرف هر 1kg کربن 325 g پلیمر تولید شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین گنجی دوست

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

ابراهیم واشقانی فراهانی

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

مهدی برقعی

تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات بیوشیمی و محیط زیست

نادر مختارانی

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی