خانم دکتر زهره زهرایی

Dr. Zohreh Zahraie

دانشیار دانشکده شیمی گروه:زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه کاشان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (457986)

8
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی