آقای مجید قاسمی

Majid Ghasemi

رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران-مدیر عامل بانک پاسارگاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181344)

73
38
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی