آقای دکتر جاماسب پیرکندی

Dr. Jamasb Pirkandi

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178495)

58
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی