بررسی عددی فرایند ذوب و انجماد یک ماده تغییر فاز دهنده (PCM) در یک ذخیره کنندۀ انرژی دو لوله ای هم محور (Annular tube)

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,137

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME13_070

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش، فرایند تغییر فاز ( ذوب - انجماد ) یک ماده تغییر فاز دهنده در یک سیستم ذخیره کننده انرژی با استفاده از روش آنتالپی و با در نظر گرفتن اثر زمان آدیاباتیک مورد بررسی قرار می گیرد . در روش آنتالپی از شبکه ثابت استفاده می شود و معادلات حاکم به گونه ای تصحیح می شوند که در هر دو فاز معتبر باشند . سیستم از دو سیلندر هم مرکز تشکیل می شود، که لولة داخلی از ماده تغییر فاز دهنده پر شده و سیال عامل نیز در جداره بیرونی سیلندر جاری می باشد . نحوه کار سیستم نیز به صورت تناوبی و با در نظر گرفتن اثر زمان آدیاباتیک می باشد . معادلات دیفرانسیل حاکم بر انتقال حرارت در سیال و محیط ذخیره کننده با در نظر گرفتن شرایط اولیه و شرایط مرزی به صورت عددی و به روش حجم محدود گسسته شده و سپس با روشهای تکراری حل می شوند . در نهایت نیز اثر زمان آدیاباتیک در بهبود کار این سیستم مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه ها:

ماده تغییر فاز دهنده - ذوب و انجماد - روش آنتالپی

نویسندگان

جاماسب پیرکندی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،

علی کشاورز

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط

مصطفی محمودی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،