آقای محمد اسدی

Mohammed Asadi

Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185687)

119
53
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی