توسعه یک مدل ترمودینامیکى جهت شبیه سازى بلادرنگ رفتار گذراى موتور توربوجت در محیط سیمولینک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JME-15-50_008

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به توسعه یک شبیه ساز دینامیکی با قابلت عملکرد بلادرنگ براى کاربرد در مدلسازى آیروترمودینامیک موتورهاى توربوجت در محیط سیمولینک نرم افزار متلب میپردازد. عناصر اختصاصی موتور به وسیله معادلات غیر خطی و با استفاده از روش دینامیک حجم بین اجزاء شبیهسازى شدهاست. به واسطه استفاده از متغیرهاى نقطه طراحی در فرایند شبیه سازى، مدل قابلیت تطابق با ویژگیهاى یک موتور خاص را دارا است. در مدلسازى دینامیکی سه عامل دینامیک شفت، دینامیک حجم و دینامیک انتقال حرارت در مدل مورد نظر گنجانده شده است. جهت اعتبار سنجی نتایج مدل، ترمهاى دور موتور و نیروى پیشرانش در یک عملیات شتاب معکوس با نتایج نرمافزار GSP مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل توانایی مدل را در شبیه سازى عملکرد گذرا نشان میدهد به نحوى که بیشینه خطا کمتر از %4 برآورد میگردد. سپس جهت کاهش زمان محاسبات و ایجاد قابلیت عملکرد به صورت بلادرنگ، روشی سرعت بخش مبنی بر انتخاب گام زمانی ثابت براى حلگر نرمافزار و مقیاس نمودن کوچکترین حجم (در بین حجم کنترلهاى مشخص شده در مدل) بر حسب همان گام زمانی مورد استفاده قرار گرفته است. خطاى محاسبات پارامترهاى اساسی موتور در این شرایط، کمتر از %5/0 است.

نویسندگان

محمد فرجی

دانشجو کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

مهدی جهرمی

استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

جاماسب پیرکندی

استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

مصطفی محمودی

استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران