آقای دکتر علی اکبر عالم رجبی

Dr. Ali Akbar Alam Rajabi

استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (196591)

74
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی