دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی

Journal of Selected Topics In Energy

دو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی نشریه علمی ترویجی است که در حوزه انرژی توسط دانشگاه یاسوج  منتشر می شود.

علمی ترویجی به نشریه ای اطلاق می گردد که مقاله‌های تخصصی آن به معرفی، ترویج و بسط آگاهی‌های علمی در میان جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی‌ها و دانش را ارتقاء می‌بخشد و او را با مفاهیم جدید علمی آشنا می‌سازد تا دانش بشری را اشاعه و نگرش عالمانه به جهانی پیرامونی را تقویت می‌کند.

علاقه مندان می توانند مقالات فارسی خود را در حوزه های زیر ارسال نمایند:

۱- فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی 

۲- اصلاح الگوهای مصرف انرژی

۳- بهینه سازی مصرف انرژی در تولید

۴- کاهش تلفات انرژی 

۵- افزایش راندمان سیستم‌های انرژی بر 

۶- فناوری‌های بازیافت انرژی 

۷-انرژی‌های نو و تجدیدپذیر 

۸-سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت

۹- هوشمندسازی سیستم‌های انرژی

۱۰- فناوری‌های مقابله با آلاینده‌ها در بخش انرژی

۱۱- مهندسی ارزش در بخش انرژی 

۱۲- فرصت‌ها و تهدید‌های بخش انرژی

۱۳- اولویت‌های راهبردی در بخش انرژی 

۱۴-آینده‌ نگری در بخش انرژی

۱۵- صرفه‌جویی انرژی در صنایع گاز و نفت

۱۶- مدیریت انرژی در بخش ساختمان

۱۷- ممیزی انرژی در بخش تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف انرژی 

۱۸- ارتقای استانداردهای مصرف انرژی