ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات سوخت های فسیلی

Iranian Journal of Oil & Gas Science and Technology

حوزه های تحت پوشش:سوخت های فسیلی, شیمی تجزیه, تکنولوژی نفت و سوخت


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2412-2345
شاپای الکترونیک: 2420-2345
شماره استاندارد: 2383-160X
شاپای الکترونیک: 2383-1618

Monthly Oil & Energy

حوزه های تحت پوشش:سوخت های فسیلی, تکنولوژی نفت و سوخت


ترتیب انتشار:ماهانه
پشتیبانی