ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات بهینه سازی مصرف انرژی

Journal of Water and Irrigation

حوزه های تحت پوشش:بهینه سازی مصرف انرژی, مهندسی آب و هیدرولوژی


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2079-2115
شاپای الکترونیک: 2079-2123
پشتیبانی